Ülo Toomsalu • 21. veebruar 2001 kell 6:20

Elva eramuehituse plaan külvab pahameelt

Elva linna servale Oja ja Kirde tänava vahelisele maa-alale kavandatav eramurajoon külvab pahameelt, sest paljude elvalaste meelest ei tohiks uutele majadele ohvriks tuua 2,5 hektari suurust metsatukka, kirjutab Tartu Postimees.

Plaanitava elurajooni piiril elav endine looduskaitseinspektor Maie Erik ei taha nõustuda EPMÜ metsanduse dotsendi Mart Vausi ekspertarvamusega, et kõnealune parkmets on hoopis linna jäätmaa ning ligi pool puudest on haigustest puretud või mehaaniliselt vigastatud.

?Vigastatud ja haigeid puid on seal tõesti, aga selle pärast ei pea veel kogu ala lagedaks raiuma,? arvustas Erik.

Oja ja Kirde tänava vahelise õigusvastaselt võõrandatud maa 1999. aastal tagasi saanud Reet Kard ei näe põhjust metsandusdotsendi hinnangu õigsuses kahelda. Kard plaanis juba esmaspäeval alustada metsatuka valikraiet, kuid lükkas töö edasi - esialgu on tal luba vaid valikraieks, kuid elamuehituse alustamine eeldab lageraiet.

Kirde tänava lõpus, otse kavandatava elurajooni piiril elav raadio Elmar toimetaja, Tartu Ülikooli tudeng Taivo Nigol leiab, et metsatuka maharaiumise ning selle alusele maale eramajakruntide müümise plaan on rumal.

?Esiteks on see täiesti korralik mets, kus vaid üksikud puud on üraskite puretud,? põhjendas Nigol. ?Seal kasvab palju keni mände ja noori tammesid. Teiseks on maatükk mäeküljel. Ma ei kujuta ette, et inimesed oleksid nõus katma kulu, mis on seotud ehituseks maa tasandamisega.?

Hetkel kuum