Kutseharidus edeneb vaid koostöös ettevõtjatega

26. veebruar 2001, 00:00

Kutsehariduse reformi tuleks käsitleda nii ühiskonnas kui ka hariduses toimuvate muutuste kontekstis. Tegemist on kompleksse reformiga.

Euroopa Liidus ja ka teistes riikides on jõutud arusaamiseni, et ainult kõigi osapoolte ühises eesmärgipärases tegutsemises on võimalik saavutada läbimurre kutsehariduse reformis. Osapooltena nähakse riiki koos oma koolitusasutustega, tööandjaid ja töövõtjaid.

Euroopa Kutsehariduse Arendamise Keskuse ajakirjas Kutseharidus kutsuvad seitsme Euroopa riigi tööandjad kolleege üles haridusasutusi aktiivselt toetama, valmistamaks ette õpilasi tööeluks ja suurendama tööandjate panust karjääri nõustamise, praktikabaasi ja sta?eerimiskohtade võimaldamisel. Eestis sai selline ühistöö dokument ministeeriumide, tööandjate, ettevõtjate ja ametiühingute poolt allkirjastatud eelmise aasta lõpus. See sätestab osapoolte funktsioonid ja on aluseks edasisele tihedale koostööle kutsehariduse reformimisel kvalifitseeritud tööjõu ettevalmistamiseks. Kuid tõdemus, et vaid koostöö tagab põhjalikud muudatused ja ootustele vastavad tulemused, ei ole kahjuks veel jõudnud kõigi meie ettevõtjateni, nagu selgub ka 9. veebruari Äripäeva artiklist ?Vildakas reform?.

Palju küsimusi saab tööjõu ettevalmistamisel lahendada kohapeal, ettevõtte ja koolitaja koostöös. Näiteks Viru Keemia Grupp ja Nitrofert võtavad Kohtla-Järve polütehnikumist praktikale keemiatööstuse protsessi operaatoreid juba nende õppimise ajal, eesmärgiga nad pärast lõpetamist endale tööle saada. Nimetatud Ida-Viru ettevõtted on teinud koostööd Kohtla-Järve polütehnikumiga uute õppekavade arendamisel ja pakkunud praktikakohti õpilastele ja sta?eerimisvõimalust õpetajatele. Sarnaselt selle näitega võiksid ettevõtjad läbi rääkida oma regiooni kutseõppeasutustega selles, millist lõpetajat on tarvis, ja kuidas ettevõte saaks kaasa aidata praktika läbiviimisel.

Phare kutsehariduse reform on suunatud eelkõige oskustööliste ja spetsialistide ettevalmistamise kvaliteedi tõstmisele valitud pilootkoolides.

Äripäeva artiklis nimetatud 13 ?kinnipandud kooli? olid tegelikult 13 Phare pilootkooli (millele hiljem lisandus 24 nn satelliitkooli), kellega koostöös arendati välja uus, moodulitena ülesehitatav õppekava, mille üksikuid mooduleid on muutustele vastavalt võimalik kiiresti uuendada töökeskkonnas. Samuti on võimalik neid mooduleid kasutada täiskasvanute koolituses.

1999. a rakendus Phare kutsereformi projekti järgmine etapp, kus põhirõhk on olemasolevate kutseõppekeskuste baasil regionaalsete koolituskeskuste väljaarendamisel Ida-Virumaal, Saaremaal ja Võrumaal. Lisaks noorte kutseõppele toimub ka täiskasvanute koolitus. Näiteks tellis sanatoorium Kuressaare restorani- ja hotelliteeninduse kursuse 30 inimesele, kellest 21 asus kohe pärast lõpetamist tööle vastvalminud sanatooriumisse.

Phare projekti käigus väljatöötatud 13 uue õppekava lõpetanud on pea kõik asunud erialasele tööle. Koostöös tööandjatega on Phare jätkuprojektis uuendatud 9 õppekava, haridusministeeriumiga koostöös on 30% koolide õppekavadest viidud vastavusse uute kutsestandarditega. Lisaks on töötatud välja täiendavaid täiskasvanukoolituse mooduleid vastavalt ettevõtjate ja tööhõivetalituste esitatud vajadustele.

Vähem tähtsad pole Phare programmi investeeringud moodsatesse õppeseadmetesse, mis tänaste riigipoolsete limiteeritud võimaluste ja ettevõtjate olulise toetuseta on panus, ilma milleta ei oleks saanud uusi õppekavasid rakendada.

Välja on arendatud sektoruuringute metoodika. Seda on rakendatud puidu- ja mööblitööstuse ning masinatööstuse sektoruuringute läbiviimisel. Järgmisena käivitub IT sektoruuring.

Haridus ei ole asi iseeneses, vaid kümnete niitidega ühendatud ühiskonna elu kõigi oma aspektidega ja nii ei saa ka kutsehariduse probleemi ning kvalifitseeritud tööjõu vähesust taandada üksnes hariduse probleemiks.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
25. November 2011, 11:11
Otsi:

Ava täpsem otsing