Ülo Toomsalu • 28 veebruar 2001

Riik suurendab poole võrra kutsehariduse osa

Riik tahab kolme aasta pärast meelitada pooled põhikooli lõpetajad kutseõppeasutusse, et vähendada sellega ilma kutseta töötute koolilõpetajate hulka ja valmistada noori tööturule minekuks ette, kirjutab Postimees.

Haridusministeeriumis valmiva järgneva kolme aasta kutsehariduse arendamise plaani järgi peab 2004. aastal olema pooltel põhikooli lõpetajatel võimalik jätkata haridusteed kutsekoolis.

Praegu on kutsekoolides kohti 35 protsendile põhikooli lõpetajatest. Tegelikult soovis möödunud sügisel kutseharidust omandama minna 27 protsenti 9. klassi lõpetajatest.

?Valiku kutsehariduse kasuks teevad õpilased, kuid riik peab pakkuma neile rohkem võimalusi,? ütles haridusministeeriumi kutsehariduse osakonna peaekspert Marge Kõiva.

Selle 50 protsendi kutsehariduse kohtade alla läheb ka kutsealane eelkoolitus gümnaasiumiklassides, kus õpilasel on võimalik valikainete arvel käia mõnes kutseõppe tunnis.

Kõiva sõnul on kutsehariduse arendamise kaks peamist eesmärki kasvatada noorte sotsiaalset valmisolekut tööturule sisenemiseks ja valmistada neid ette, arvestades tööturu pidevalt muutuvaid vajadusi.

Praegu on kõige suurem vajadus tööjõu järele tööstuse ja tehnoloogia valdkonnas: metalli-, puidu- ja tekstiilitööstuses.

?Tegelikult on konkreetsete oskuste puudumisest suurem probleem isikuomaduste puudumine - noortel pole kohusetunnet ja täpsust ning seda neile kolme aastaga ei õpeta,? selgitas Kõiva.

Hetkel kuum