Haigekassa juhatuse liikme Toomas Palu kuutasu on 48 000 kr

Riigikontrolör Juhan Partsu ettekandest, mida ta mõni hetk tagasi riigikogus esitama asus, selgub, et haigekassa nõukogu otsusega makstakse juhatuse liikmele Toomas Palule lisaks 33 000 kroonisele kuupalgale veel pensionikindlustuseks iga kuu 845 USD (u 15 000 krooni).

Koos pensionikindlustusega on Palu kuusissetulek seega 48 000 krooni.

Haigekassa juhatuse esimees Maris Jesse pole pensionikindlustusest varem avalikkust teavitanud.

Ühtlasi on teinud Maris Jesse nõukogule ettepaneku määrata nii T. Palule kui ka juhatuse liikmele Andres Rannamäele määrata 6 000?8 000 krooni kuus kompensatsiooni isikliku sõiduauto tööalase kasutamise eest. Nõukogu otsuse kohaselt otsustatakse isikliku sõiduauto kompenseerimine vastavate isikutega ametilepingute sõlmimisel. Maris Jesse kasutab haigekassale kuuluvat ametiautot.

?Üldiselt ma toetan põhimõtet, et riik peab olema võimeline konkureerima tööjõuturul ka palkade osas,? lausus Parts. ?Murelikuks teeb aga jätkuv suutmatus kujundada ja teostada tulemuslikku personalipoliitikat avalikus sektoris tervikuna.?

?Haigekassa juhatuse liikmete töötasu suurust kommenteerides olen arvamusel, et maksumaksjalt palka saavate isikute töötasude hüppeliseks tõusuks (2000. aastal oli haigekassa juhi põhipalk 12 300 kr ja lisatasu 1 700 kr, kokku 14 000 krooni kuus; tõus ? 2,6 korda) peaksid olema selged põhjendused. Praegu on peamiseks põhjenduseks toodud ravikindlustuse eelarve suurt mahtu ? 4,4 miljardit krooni. Kahtlemata on see suur summa. Kuid sel juhul tuleks veelgi rohkem maksta nt sotsiaalkindlustuse ameti peadirektorile, sest pensionikindlustuse eelarve kulud on kogunisti 6,5 miljardit krooni,? jätkas Parts.

Ta pidas ennatlikuks juhatuse liikmete palgatõusu sidumist ainuüksi haigekassa õigusliku staatuse muutumise ning ootamatult selgunud eelarve suure mahuga. Kindlasti on selline otsustus ebaõiglane otseselt valitsussektori kuuluvate juhtide suhtes.

Hetkel kuum