26. märts 2001 kell 10:59

Eesti netoinvesteerimispositsioon on paranenud

Eesti Panga pressiteate kohaselt on Eesti netoinvesteerimispositsioon paranenud. 2000. aasta lõpuks Eesti netoinvesteerimispositsioon väliskohustuste ülekaalu tõttu 46,9 miljardi krooni ulatuses negatiivne, moodustades 55,7% Eesti oodatava sisemajanduse koguprodukti (SKP) suhtes. Võrreldes 1999. aasta lõpuga oli see 3,5 miljardit krooni suurem.

2000. aasta 31. detsembriks oli Eestist välismaale kõige rohkem investeeritud Lätti (54%) ja Leetu (31%), järgneb Küpros (8%) ja teised riigid 7%. Tegevusvaldkonniti on 61% investeeringuid rahandusse, edasi kinnisvara- ja üürimisvaldkonda (14%), veondusse, laomajandusse ja sidevaldkonda 10% ja tööstusse 9%.

Eestisse investeeringutelt on esikohal Rootsi (41%), järgneb Soome (30%), USA, Norra ja Taani igal ühel 4%. Tegevusvaldkonniti on Eestisse investeeritud väliskapitalis esikohal rahandus 25%ga, järgneb veondus, laomajandus 22%, tööstus 21% ja hulgi ?ja jaekaubandus 16%.

Eesti majandussektorid olid välisriikidesse investeerinud 44 miljardit krooni (52% Eesti oodatava SKP suhtes). 2000. aastal suurenesid investeeringud välismaal 6,4 miljardit krooni. Sellest 47% moodustas otseinvesteeringute kasv.

Keskpanga kulla- ja välisvaluutareservide suurenemine andis investeeringute kasvust 34%, ning reservid moodustasid jätkuvalt 35% kõigist välismaale tehtud investeeringutest.

Hetkel kuum