Sulev Oll • 26 märts 2001

Maripuu: Riigi laenukoormust pole põhjust suurendada

Suprema analüüsiosakonna juhataja Veikko Maripuu kinnitusel pole põhjus, et Eesti avaliku sektori laenukoormus on küllaltki madal ning praegused laenutingimused tõenäoliselt soodsad, riiklike laenude suurendamiseks küllaldane.

'Eesti prioriteet pole majanduse arengu lühiajaline kiirendamine vaid pikaajaline jätkusuutlik areng,' sõnas ta. 'Eesmärgiks peaks olema majanduse kasv 5% või enam ja praeguste arengute kohaselt peaks selline kasv tulema ka aastal 2001. Sellist arengut peaks eelkõige kindlustama erasektor.'

Riigi roll laenuvõtjana ei peaks Maripuu sõnul suurenema just seetõttu, et

Eestil on läbi 1990date aastate olnud suund riikliku sektori vähenemiseleja erakapitali kasvule.

'Riiklike laenude suurendamine seda suunda ei toetaks,' ütles Maripuu. 'Ka saab erasektor laenude võtmise ning kapitali kaasamisega ise suurepäraselt hakkama. Täna avaldatud andmete kohaselt (Eesti investeerimispositsioon ja välisvõlg)

on Eesti väliskapitalile jätkuvalt atraktiivne maa'.

Samas nägi Maripuu lähitulevikus ka laenukoormuse kasvu, seda seoses Eesti

kavaga astuda Euroopa Liidu liikmeks ning kavaga käivitada paremini toimivpensionisüsteem. 'Eestil tuleb teha suuri jõupingutusi majanduskeskkonnaharmoniseerimiseks Euroopa Liidu tingimustele vastavaks,' sõnas ta. 'Samas pole täna veel teada, kuidas see Eesti konkurentsivõimet tegelikult mõjutaks.'

Hetkel kuum