26 märts 2001

Tallinn ja Harjumaa loovad ühisettevõtte

Täna kirjutasid Tallinna linnavalitsuse, teede- ja sideministeeriumi, Harju maavalitsuse ja Harjumaa valdade esindajad alla ühiste kavatsuste protokollile, mille kohaselt asutatakse Tallinna ja Harjumaa Ühistranspordikeskuse AS. Protokolli kohaselt loodetakse ühistranspordikeskuse asutamisleping sõlmida aprillis ning tegevust peaks keskus alustama juulis.

Keskuse ülesandeks saab ühtse liinivõrgu rajamine ja ühtse piletisüsteemi juurutamine Tallinna ja Harjumaa territooriumil, samuti riigi ja omavalitsuste ühistranspordialaste arengukavade elluviimine.

Ühiste kavatsuste protokolli järgi osaleb riik tulevases Tallinna ja Harjumaa Ühistranspordikeskuse AS-is 1 protsendiga, Tallinna osalus on 76% ning ülejäänud Harjumaa linnade ja valdade osalus 23%.

Hetkel kuum