Sulev Oll • 28. märts 2001 kell 15:27

Riigihangete seaduse rakendusaktid valmis

Seoses 1. aprillil jõustuva riigihangete seadusega rakendamisega on majandusministeeriumis valminud tervikpakett seaduse rakendamiseks vajalikke alamakte.

Muuhulgas sätestatakse ministri määrusega ühtne riigihangete klassifikatsioon, teate ja eelteadete, pakkumise kutse, riigihangete deklaratsioonide ja aruannete vormi nõuded ja esitamise kord.

Samuti kehtestatakse ministri määrusega ehitustööde riigihangete teostamise

eeskiri. Määruste jõustumise tähtajaks on 1. aprill k.a., mis tagabriigihangete seaduse rakendamise 1. aprillil k.a.

Riigihangete Ameti peadirektori Ülo Sarve sõnutsi kaasnevad uue seadusega muuhulgas ka muudatused info kogumisel ja avalikustamisel riigihangete kohta, kuna kuigi uues seaduses on infoliikumise põhimõtteline skeem sama, minnakse üle elektroonsele infokogumisele ja avalikustamisele.

Vastavalt riigihangete seadusele saavad ostjad kuulutada välja

riigihankeid, saates pakkumise kutse riiklikule riigihangete registrile,mis on kättesaadav kõigile soovijatele Riigihangete Ameti veebilehel.

Riiklik riigihangete register asutati ja selle pidamise põhimäärus

kiideti heaks eilsel Vabariigi Valitsuse istungil.

Hetkel kuum