Sulev Oll • 28. märts 2001 kell 13:23

Tallinna Mere puiestee 5 maja kasutajaks Vene Kultuurikeskus

Tallinna Linnavalitsus võttis vastu korralduse anda Mere puiestee 5 hoone tasuta ja tähtajata kasutusse Vene Kultuurikeskusele, mis loodi linna asutusena veebruaris volikogu otsuse alusel.

Vastavalt korraldusele võtab Vene Kultuurikeskuse Tallinna Elamumajandusametilt

üle hoone haldamise ja majandamise, tasub kõik hoonega seotud kohustuslikudmaksud ning kindlustab hoone 20 miljoni krooni ulatuses.

Mere puiestee 5 asuvate ruume võib Vene Kultuurikeskus anda allrendile üksnes

neile, kelle põhitegevus on seotud kultuurikeskuse tööga.

Mere puiestee 5 hoone oli alates 1993. aastast antud rendile AS-le Rukon vene

kultuurikeskusena. Rendileping lõpetati möödunud aasta lõpus.

Töö koordineerimiseks vene kultuuriseltsidega asutati Tallinna Linnavolikogu

otsusega veebruaris linna asutusena Vene Kultuurikeskus.

Hetkel kuum