Raimo Ülavere • 10 aprill 2001

Valitsus toetas Ida-Virumaa tööhõiveprogrammi

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks Ida-Virumaa riikliku tööhõiveprogrammi, mis muuhulgas näeb ette eraldi ettevõtluse arendamise sihtasutuse büroo loomise Ida-Virumaale.

Ida-Virumaal on hetkel u 20 000 töötut, mis on umbes viiendik kogu Eesti töötutest. Sihtasutuse ülesanne on muuhulgas koordineerida piirkonna hariduspoliitikat. Samuti näeb programm ette mõningaid riigipoolseid finantstoetusi piirkonna ettevõtlusele. Programmi lisas on finantseerimisvajaduse arvestus aastani 2006.

Programmi ennast näete majandusministeeriumi <#koduleheküljel=http://www.mineco.ee/arengukavad_ja_programmid/>

Hetkel kuum