11 aprill 2001

Intergate investeerib 30 mln krooni

Eesti Telefoni ja Ühispanga ühisfirma, Eesti esimene korporatiivne riskikapitali ettevõte Intergate plaanib investeerida käesoleval aastal uutesse projektidesse 30 miljonit krooni ning projektide laienedes on firma valmis kaasama lisakapitali, teatas ettevõte.

Eelmise aasta lõpus esimesena edukalt turule toodud kinnisvaraportaali

CiTY24 kõrval plaanib Intergate käesoleval aastal käivitada veel kümmekonduut projekti. Praegu käib töö paralleelselt kuue projekti analüüsi jaarendusega, millest esimene peaks avalikkuse ette jõudma mais.

Intergate"i juhatuse esimehe Kalev Tanneri sõnul on tegemist esimese

omalaadse firmaga Eestis, mis ühendab endas tugeva ettevõtlus-,finantseerimis- ja infotehnoloogiaalase oskusteabe. 'Meie eesmärgiks on tehakoostööd täna edukalt tegutsevate firmadega ja investeerida iseseisvatväärtust omavatesse äriprojektidesse,' selgitas Tanner.

Intergate tegeleb peamiselt projektide analüüsi, uute tehniliste lahenduste

loomise, ja finantseerimisvajaduste määratlemisega ning andmekäitlus jakliendihaldusalaste lahenduste loomisega.

Hetkel kuum