11. aprill 2001 kell 10:21

Linnavalitsus kinnitab, et Vilba pole poja firmalt konsultatsioone tellinud

Tallinna abilinnapea Priit Vilba ei ole tellinud alluvate ametite ümberkorraldamiseks oma poja firmalt 400 000 krooni eest konsultatsioone ega ole seega rikkunud ka seadust, teatas Raepress.

'Päevalehes esitatud süüdistused on selgelt ekslikud ega põhine faktidel,'

kinnitas säästva arengu ja planeerimise ameti juhataja Toomas Tauts.'Ajakirjaniku esitatud korruptsioonisüüdistus, mis tugineb paljalthinnangule, on tema sõnul sisuliselt kuritegu.'

Endine Tallinna linnaplaneerimise amet korraldas abilinnapea Priit Vilbale

alluvate ametite töö ümberkorraldamiseks vähempakkumise, kus osalesidkonsultatsioonifirmad Mercuri Urval ja AS EKE ARIKO. Valituks osutus EKEARIKO pakkumine, sest see oli hinnalt odavam.

Linnaplaneerimise ameti ja EKE ARIKO vahel sõlmitud lepingu hinnaks oli 194

110 krooni. Leping ise määras ära abilinnapea tööjaotusala tegevuskorralduseuurimise ja optimaalsete organisatsiooniliste lahenduste ettevalmistamise.

Töö tulemusena esitatud hinnangud ja seisukohad kiitis heaks linnavalitsus

ning peale seda alustati reaalsete ümberkorraldustega. Uue säästva arengu japlaneerimise ameti organisatsioonilise mudeli loomine ning igapäevatöökäivitamine viidi läbi koostöös idee autoritega ning juurutamisprotsessisnõustamiseks maksti neile veel 96 760 krooni.

Hetkel kuum