Struktuurifondidega jagatakse laiali kolmandik ELi eelarvest

16. aprill 2001, 00:00

Struktuurifondid moodustavad ELi eelarvest ligi 35% ehk umbes 516,5 miljardit krooni aastas, olles ühtse põllumajanduspoliitika (CAP) järel teine kuluartikkel.

Struktuurifondi raha jagatakse neljal viisil.

 • Rahvuslikud programmid, mille kaudu võivad ELi liikmesriigid kujundada programme oma huvidest lähtuvalt ning taotleda neile ELi rahalist toetust. Seejärel peavad liikmesriik ja komisjon jõudma kokkuleppele programmi prioriteetides ja rahalise toetuse suuruses.

 • Euroopa Ühenduse algatused on struktuurifondide poolt kaasfinantseeritavad tegevuskavad, mida komisjon pakub omaalgatuslikult liikmesriikidele, lahendamaks üle-euroopalise tähtsusega probleeme. Aastatel 2000?2006 kulutatakse ühenduse algatuste rahastamiseks ligi 164,3 mld krooni. Algatusi on neli:
  a) Interreg ? piireületav koostöö, rahvusvaheline ja regioonidevaheline koostöö eesmärgiga soodustada harmoonilist, tasakaalustatud ja säästvat arengut kogu ühenduse piires, maht 76,3 mld krooni;
  b) Urban ? kriisis olevate linnade ja nende osade ning linna lähiümbruse majandusliku ja sotsiaalse taastamise toetamine, maht 11 mld krooni;
  c) Leader ? maapiirkondade areng, maht 31,6 mld krooni;
  d) Equal ? rahvusvaheline koostöö võtmaks kasutusele uusi meetmeid võitluses kõigi diskrimineerimise ja ebavõrdse käitumise ilmingutega tööjõuturul, maht 44,6 mld krooni.

 • ELi regionaalpoliitiline toetus on suunatud sihtaladele, mis vajavad kõige enam abi. Aastast 2000 on 3 sihtala:
  Sihtala 1 ? vähem arenenud regioonid, mille SKT elaniku kohta on 3 viimase aasta jooksul alla 75 protsendi ELi keskmisest. Samuti saavad toetust hõredalt asustatud põhjaalad, isegi kui SKT on nimetatust suurem. Sihtalale 1 kulutatakse 69,7 protsenti struktuurifondidest.
  Sihtala 2 ? regioonid, kus toimuvad ulatuslikud majanduslikud ja sotsiaalsed muudatused. Need on piirkonnad, mis sõltuvad ühest tootmisharust ja mille majandus vajab mitmekesistamist. Sihtala 2 elanikkonna kogusuurus võib olla maksimaalselt 18 protsenti ELi elanikkonnast. Sihtala 2 toetatakse 11,5 protsenti ulatuses struktuurifondide kogumahust.
  Sihtala 3 ? tegeleb inimressursside arendamisega väljaspool sihtalasid 1 ja 2. See seisneb eeskätt haridus-, koolitus- ja tööhõivepoliitika ning vastavate süsteemide kaasajastamises. Sihtala 3 rahastamiseks eraldatakse 12,3 protsenti struktuurifondide kogumahust.

 • Lisaks regionaalpoliitikale, mis on suunatud regioonidevaheliste sotsiaalsete ja majanduslike erinevuste vähendamisele, on ELil ka poliitika, mille eesmärgiks on sotsiaalsete ja majanduslike erinevuste vähendamine liikmesriikide vahel. Seda aitab läbi viia Ühtekuuluvusfond. Fondi kaudu toetatakse liikmesriike, kelle SKT on alla 90 protsendi ELi keskmisest ja kes järgivad majanduspoliitika lähendamise programmi. Need riigid on Hispaania, Kreeka, Iirimaa ja Portugal. Aastatel 2000?2006 on neile ette nähtud umbes 40,7 mld krooni aastas.

Allikad: ELi infosekretariaat, bro?üür ?ELi struktuurifondid?

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
06. December 2011, 19:34
Otsi:

Ava täpsem otsing