Erik Samel • 17 aprill 2001

Mõõdukad: referendumil peab rahvas teadma liitumistingimusi

Referendum Eesti ühinemiseks Euroopa Liiduga tuleb korraldada pärast liitumistingimuste selgumist, arvab Rahvaerakonna Mõõdukad juhatus. Erakonna hinnangul saab referendumi läbi viia kõige varem 2002. aasta sügisel.

?Alles siis, kui läbirääkimised on lõppenud ja liitumistingimused parafeeritud, saab rahvalt küsida, kas need tingimused on Eestile vastuvõetavad,? ütles Riigikogu liige Ivar Tallo.

Mõõdukate juhatuse hinnangul on selge, et referendumi tulemus on valitsusele ja riigikogule siduv. Seetõttu ei mõjuta Eesti astumist või mitteastumist Euroopa Liitu näiteks see, kes ja millal Eesti ja Euroopa Liidu vaheliste läbirääkimiste lõppdokumendile alla kirjutab. ?Läbirääkimiste tulemus saab jõustuda vaid pärast selle heakskiitmist referendumil,? ütles Tallo.

Mõõdukad on varem teatanud, et ühinemine Euroopa Liiduga vastab Eesti pikaajalistele julgeoleku-, majandus- ja arenguhuvidele. Juhatus tõdes, et erakonna abiesimehe välisminister Toomas Hendrik Ilvese juhtimisel on Eesti ja Euroopa Liidu läbirääkimiste protsess viimastel aastatel jõudsalt edenenud.

Hetkel kuum