Iga kandideerimine vajab eraldi CV-d

Igor Päss 23. aprill 2001, 00:00

Curriculum vitae (CV) koostamise põhjuseid võib olla mitmeid, sageli on selleks kandideerimine uuele töökohale. Töökohta taotleva kandidaadi eesmärk on jätta tulevasele tööandjale mulje endast kui kõige sobivamast kandidaadist.

Seetõttu on tähtis koostada ?unikaalne? CV, mis on mõeldud konkreetse firma konkreetsele ametikohale kandideerimiseks. Ülesandeks on anda tööandjale informatsiooni kandideerijast, eriti silmas pidades tööandja esitatavaid nõudeid ja ootusi.

Tähtis on CVs andmete esitamise selgus, informatiivsus ja struktureeritus.

Isikuandmed on elulookirjelduse esimene pikem osa, kus esitatakse enamik inimese kohta käivaid andmeid.

Esimesena kirjutatakse ees-, seejärel perekonnanimi.

Aadress on koht, kust inimest soovi korral leida. Märkima peab ka telefoni numbri(d). Tavaliselt esitatakse kodune ja/või mobiiltelefoni number, kuid võib esitada ka isikliku ametitelefoni numbri. Kui kasutate interneti ühendust, siis märkige kindlasti e-posti aadress.

Kodakondsus tuleb märkida, kui tegu on välistegevuse või riigiteenistusega. Rahvuse mainimine pole oluline.

Perekonnaseis ? kas vallaline, abielus või vabaabielus, lahutatud või lesk. Vabaabielus olemise võib märkida ?olen abielus?, kui ei soovita perekonnaseisu täpsustada. Lapsi mainitakse nimepidi, esitades ka nende vanuse või sünniaasta.

Hariduse puhul esitatakse andmed, alustades viimati omandatust ja minnes kronoloogilises järjekorras tagasi, alghariduse juurde. Kirjutada tuleks: millal, kus ja mida õpiti. Täiendharidus on mõnel juhul mõtet välja tuua iseseisva lõiguna.

Diplomi numbreid üldiselt ei märgita. Küll aga on soovitav lisada CV-le haridust ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad.

Töökogemus

Töökogemuse andmed esitatakse samal moel kui hariduse kohta ? aeg, millal kogemused on saadud, positsioon (ametikoht), millel need kogemused on omandatud.

Töökogemustest ehk karjäärist tuleks kirjutada nii üksikasjalikult, kui inimene leiab vajaliku olevat. Soovitav on ära tuua taustinformatsioon firma kohta (tegevusvaldkond, majandusnäitajad, töötajate arv jm), oma ametinimetus ja tööülesannete lühike kirjeldus, tööalased saavutused. Kes on teie otsene ülemus ja kas teil on alluvaid ning palju neid on.

Osatavatest keeltest nimetatakse esimesena emakeelt, seejärel võõrkeeled valdamise järjekorras ? mida osatakse paremini, seda nimetatakse varem. Soovitatav on, et hinnatakse nii suulist kui ka kirjalikku oskust. Hea, kui inimene hindab oma keeleoskust adekvaatselt, sest tööandjad kontrollivad seda.

Arvutioskuse kirjeldamisel tooge välja programmid, mida oskate, ja töökeskkonnad, milles tavaliselt töötate. Kui antud oskusi tõendavad vastavad tunnistused/sertifikaadid, siis võib ka nende koopiad lisada CV-le.

Selles osas on võimalik kirjeldada oma huvisid ja tegevusi vabal ajal, professionaalsetesse liitudesse või assotsiatsioonidesse kuulumist. Harrastuse nimetamine annab kaudselt infot inimese huvide, seltsivuse, väljaspool tööaega toimuva suhtlemise kohta. Vähetähtis pole ka see, kas inimene hoolitseb oma tervise eest, kas ta pühendab aega puhkusele ja taastumisele.

Elulookirjelduses tuuakse ära ka soovitajad, kellelt võib vajadusel küsida CV kirjutaja ja tema tegevuse kohta informatsiooni. Eelduseks on, et soovitaja tunneb teid hästi ning oskab ja tahab avaldada oma arvamust. Enne kui CV-sse kirja panna soovitajate nimed, on korrektne neilt inimestelt küsida nõusolekut. Soovitajate puhul tuuakse välja nende suhe soovitatavaga (tööandja, kolleeg, koostööpartner jm). Märgitakse soovitaja töökoht, amet ja kontakttelefon, kuid kui puudub informatsioon telefoni kohta võib esitada ka aadressi või e-posti aadressi. Soovitajaid võib olla 2?4.

Kui kandideerite kindlale ametikohale, mille kohta teil on piisavalt informatsiooni, siis on soovitav esitada oma palgasoov. Kuid kui informatsioon ei ole piisav, võib palgasoovi esitada vahetul kohtumistel tööandjaga.

Elulookirjelduse lõpuosas on soovitav ära tuua ka töökoha vahetamiseks vajalik aeg (nädalates või kuudes).

Kui soovite lisada ka foto, siis selle valikul jääge konservatiivseks, võite saata nn passipildi.

Kõige sagedamini kasutatakse enda esmaseks tutvustamiseks nn lühikest CV varianti, mis mahub 2 lehele. See on oluline, kui tööandjal on korraga kümneid või sadu töökoha taotlejaid, kelle materjalidega on vaja tutvuda.

Pikka CV varianti, nn eluloo kirjeldust võib esitada, kui on tegemist tulevase vastutusrikka (juhi)töö või üksiku ülesande täitja otsinguga. Tavaliselt palutakse pikk elulugu kirjutada siis, kui tehakse valik kitsamast kandidaatide ringist.

Kui esitate CV töökoha taotluseks, siis on soovitav lisada CV-le kaaskiri, milles põhjendate oma soovi kandideerimaks antud ametikohale. Oluline on nimetada, millises suunas inimene saab või soovib oma kogemusi kasutada ja millises suunas neid edasi arendada.

Pöörake CV koostamisel kindlasti tähelepanu informatsiooni täpsusele, kasutatavale keelele ja stiilile ning vormistuslikule küljele.

Korrektselt vormistatud (prinditud) CV dateeritakse ning allkirjastatakse koostaja poolt.

Raadio ettevõtlikule inimesele

Äripäeva raadio 92.4

Hetkel eetris

Kava

    Vaata kogu kava
    Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
    25. November 2011, 11:24
    Otsi:

    Ava täpsem otsing