26. aprill 2001 kell 7:50

12 tööandjat pöördusid töövaidluskomisjoni

Töövaidluskomisjonidele esitati tänavu esimeses kvartalis 797 avaldust, millest vaid 12 olid tööandjatelt, ütles tööinspektsiooni avalike suhete nõunik Tõnu Vare.

Kaks kolmandikku tööandjatelt laekunud kaebustest olid tulnud Tallinna ja Harjumaa ettevõtete juhtidelt.

Aasta kolmel esimesel kuul oli 841 töövaidluskomisjoni istungit. Koos eelmisest kvartalist lahendamata avaldustega oli arutusel kokku 1127 avaldust. Kõige rohkem oli avaldusi lahendamisel Tallinna ja Harjumaa töövaidluskomisjonis (467), järgnesid 150 avaldusega võrdselt Ida-Virumaa ja Tartumaa ning Saaremaa (90).

Lahendati 747 avaldust, neist rahuldamata jäeti 129 avaldust.

Töötajate nõuded käsitlesid kõige enam (693 juhtu) saamata palka ja lõpparvet ning töölepingu lõpetamise hüvist, tööraamatu ja lõpparve kinnipidamise hüvist (401 juhtu), töölepingu lõpetamise ebaseaduslikuks tunnistamist (266 juhtu), palgast ja hüvitisest ebaseaduslikku kinnipidamist (81 juhtu), saamata puhkusetasu (43 juhtu) ja muud.

Järgmisse kvartalisse jäi lahendamiseks 306 avaldust, neist 5 tööandjatelt.

2000. aasta esimese kvartaliga võrreldes esitati tänavuse aasta algul töövaidluskomisjonidele üle 200 avalduse vähem, sealhulgas 19 avaldust vähem tööandjatelt.

Töötajate nõuete osakaal vastas mullusele, kasvas aga üle kolme korra palgast ja hüvitistest ebaseadusliku kinnipidamise nõuete arv. Kaks korda vähem esitasid töötajad distsiplinaarkaristuse tühistamise nõudeid, viis korda rohkem aga töölepingu olemuse vaidlustamise nõudeid, teatas Tõnu Vare.

Hetkel kuum