Ülo Toomsalu • 10. mai 2001 kell 6:17

Vallad ei avalikusta töötajate palku

Suur osa Tartumaa kohalikest omavalitsustest pole endiselt avalikustanud oma töötajate palgaandmeid, kuigi rahandusministri määruse järgi pidanuks nad seda tegema juba 1. aprilliks, kirjutab Tartu Postimees.

Praeguseks on ametnike palgad internetis oma koduleheküljele üles riputanud lisaks Tartu linnavalitsusele ka Elva linn ning Rannu, Kambja, Alatskivi ja Rõngu vallavalitsus. Ajalehe Äripäev ametlike teadaannete rubriigis tegid ametnike palganumbrid avalikkusele teatavaks veel Laeva ja Tähtvere vald.

Tartu maavalitsuse koduleheküljel on näha maavalitsuse hallatavate asutuste juhtide mullused sissetulekud.

Rahandusministeeriumi nõunik Daniel Vaarik lubas kuu aega tagasi, et ministeerium koostab aprilli lõpuks ülevaate, kui paljud ametiasutused on palkade avalikustamise nõude täitnud.

Eile tunnistas Vaarik, et see aruanne pole veel valmis, sest andmete kokkuajamine ja ülesleidmine osutus tema väitel oodatust keerulisemaks. Vaariku kinnitusel ei saa enne aruande valmimist öelda, kuidas määruse eirajaid karistatakse.

Et Tartumaa 22 kohalikust omavalitsusest on palganumbrid avalikud vaid kaheksal, on Vaariku hinnangul selgelt vähe: ?Oma ametnike sissetulekud peaksid avalikustama kõik.?

Nõo vallavalitsusest kinnitati Tartu Postimehele, et valla töötaja, kes palgaandmetega tegeles, on praegu haige ja tõenäoliselt pole seepärast jõutud andmeid avalikuks teha.

Puhja vallasekretär Viive Paltseri põhjendas valla ametnike palkade avalikustamata jätmist sellega, et vallal pole oma internetilehekülge.

Hetkel kuum