Homme jõustuvad energiaseaduse muudatused

Homsest jõustub energiaseaduse, riigilõivuseaduse ja jäätmeseaduse muutmise seadus, mille president aprilli lõpul välja kuulutas.

Tolliamet juhib sellega seoses tähelepanu asjaolule, et jõustuvate muudatuste kohaselt loetakse kütuseettevõtjaks ettevõtjat, kelle taotlusel kohaldab toll kütusele - gaas-, tahke- ja vedelkütusele, mille põlemisel eralduvat soojust kasutatakse energiaallikana - tolliprotseduuri 'eksport' või 'import vabaks ringluseks'.

Importija ehk kauba saaja on kohustatud vedelkütusele impordi kohaldamiseks esitama tollile sertifikaadi, mis tõendab vedelkütuse vastavust majandusministri kehtestatud kvaliteedinõuetele.

Energiaturu inspektsioonil on nüüdsest õigus tunnistada turuluba kehtetuks, kui tolliameti teatel on loa omanik korduvalt rikkunud maksuseadusi või tollieeskirju.

Hetkel kuum