23 mai 2001

Tartu annab täna veevarustuse ASile Veevärk

Täna sõlmib Tartu Linnavalitsus volikogu otsuse alusel AS-iga Tartu Veevärk vee- ja kanalisatsiooniteenuse lepingu, sellekohaselt jääb Tartu Veevärk teenuse ainuosutajaks Tartu linnas järgnevaks 15 aastaks.

Lisaks lepinguga antavale teenuse osutamise õigusele saab Veevärk terve rea finantsiliselt mahukaid kohustusi.

AS Tartu Veevärk peab antud perioodi jooksul arendama ühisveevärgi ja -kanalistasiooni arendama selliselt, et igal kinnistul linna piires oleks võimalik soovi korral sellega liituda.

Veevärgi kohustuseks on täita kõiki kehtestatud keskkonnanõudeid reoveepuhastamisel ning hoida elanikele ja ettevõtetele edastatav puhas vesi Sotsiaalministeeriumi poolt kehtestatud normide tasemel.

Hetkel kuum