Eesti Maksumaksjate Liidu nõudmised

28. mai 2001, 00:00

Maksuseadused ja rakendusaktid on muutlikud, ebatäpsed ja mitmeti tõlgendatavad. Neil põhjustel tekkinud eksimused ei tohi olla käsitletavad maksuseaduste rikkumistena ja ei tohi olla karistatavad. Vea tagajärjel tekkinud maksuvõla intressi tuleb hakata arvestama eksimuse avastamise päevast.

___________________________________________

Maksuhaldur ja maksumaksja on vaidluses ebavõrdses olukorras, seepärast tuleb maksumaksja pretensioonide lahendamise õigluse tagamiseks sisse seada maksuvoliniku (ombudsman) ametikohad.

___________________________________________

Maksumaksja kaebused ja protestid maksuhalduri õigusaktide või toimingute peale tuleb menetlusse võtta sõltumata nende sisust ilma, et maksumaksja peaks riigilõivu maksma. Kaebuse või protesti esitamine peatab maksumaksjale esitatud nõude kuni vaidluse lõppemiseni.

___________________________________________

Kui maksuhalduri õigusakt või toiming tunnistatakse täielikult või osaliselt seadusevastaseks, tuleb maksumaksjale kompenseerida tema maksuvaidlusele kulunud aeg ja kulutused õigusabile.

___________________________________________

Maksuvaidluste aluseks on reeglina seaduste või faktide erinev tõlgendus. Maksuhaldur peab vastama ammendavalt maksumaksja kirjalikule järelepärimisele asja interpreteerimise kohta 30 päeva jooksul. Mitme tõlgendusvõimaluse korral peab maksuhaldur soovitama maksumaksja jaoks soodsaima lahenduse.

___________________________________________

Maksuhaldur peab tagama maksumaksjat puudutava andmestiku kaitstuse kolmandate isikute eest, informatsiooni võivad omavahel vahetada ainult maksuhaldurid nende tööks vajalikus mahus.

___________________________________________

Maksuhaldur ei tohi ilma maksumaksja kirjaliku loata siseneda maksumaksja valduses olevasse ruumi või maa-alale muidu kui täitemenetluse seadustikus sätestatud alustel.

___________________________________________

Maksuhaldur ei või omastada maksumaksja vara muidu kui täitemenetluse seadustikus sätestatud alustel ja korras. Maksumaksja arestitud vara tuleb arestist vabastada käenduse või garantii vastu.

___________________________________________

Maksuhalduri õigusakt ega toiming ei saa olla aluseks maksumaksja majandustegevuse administratiivseile piiranguile.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
06. December 2011, 19:34
Otsi:

Ava täpsem otsing