Rask lajatas kohtutäituri ohjamiseks hiigeltrahvi

Justiitsminister Märt Rask mõistis eile esmakordselt Eestis 50 000kroonise rahatrahvi kohtutäiturile, kes nõudis oma klientidelt ebaseaduslikku ettemaksu, kirjutab Eesti Päevaleht.

Ettepaneku Harju- ja Tallinna piirkonna kohtutäituri Raul Uessoni 50 000 krooniga trahvida tegi Tallinna linnakohtu esimees Helve Särgava, kelle sõnul tingisid nii suure trahvi täituri korduvad rikkumised ja see, et mees õigustas oma käitumist.

Uesson võttis oma klientidelt korduvalt kuni 200krooniseid ettemakse, mis seaduse järgi on keelatud. ?Maksimaalset, 100 000kroonist trahvi ma talle ei nõudnud, sest ettemaksuks küsitud summad olid küllaltki väikesed,? ütles Särgava.

Paar kuud kohtutäiturina töötada jõudnud Uessoni seaduserikkumised tulid ilmsiks, kui tema peale esitas otse justiitsministrile kaebuse Jevgeni Tverdohlebov, kelle kasuks oli välja nõutud üle 22 000 krooni ja kellelt Uesson nõudis ettemaksu.

Tverdohlebovi väitel teatas Uesson, et juhul kui ta soovib asja menetluses tulemusi, peab ta maksma umbes 200 krooni. Vastasel korral võtaks Uesson küll asja ametlikult menetlusse, kuid ei teostaks menetlustoiminguid.

Kontroll Uessoni töökohas selgitas, et sarnast ebaseaduslikku ettemaksu oli saanud mees vähemalt viiel korral. Uesson tunnistas rikkumisi, väites, et tavaliselt võtabki ta oma klientidelt täitekuludeks ette 150 krooni, mis kulub tähitud kirjade saatmiseks.

Uessoni väitel ei tasu 95 protsenti võlgnikest täiturite sissenõutud võlgu ja seetõttu tekivad täitureil omapoolsed kulutused, mis sunnib neid riskima oma varaga.

?Kõik ilmingud, kus ametnikud üritavad inimestele peale suruda omapoolset bürokraatiat, tuleb halastamatult maha suruda,? ütles Rask.

Hetkel kuum