Valitsuse tulud 188 mln krooniga kuludest suuremad

Aprilli lõpuks ületasid valitsussektori tulud tehtud kulutusi 187,6 miljoni krooni võrra, aprillis eraldi arvestatuna laekus tulusid tehtud kulutustest 127,5 miljoni krooni võrra rohkem, teatas rahandusministeerium.

Valitsussektori ülejääk moodustas prognoositavast sisemajanduse koguproduktist 0,2%. Valitsussektori konsolideeritud tulude maht ulatus aprilli lõpuks 10,30 miljardi kroonini ehk eelarvest oli täidetud 31,0%. Aprillis laekus tulusid 2,83 miljardit krooni mis aastaeelarvest moodustab 8,5%.

2001. aasta nelja kuuga laekus sotsiaalmaksu 33,3% eelarvest, üksikisiku tulumaksu 32,5%, käibemaksu 28,4%, aktsiise 26,7%, ettevõtte tulumaksu 24,1%. Muudest tuludest laekus eelarvega võrreldes kapitalitulusid 37,1% ning mittemaksulisi jooksvaid tulusid 29,9%.

Kuude lõikes järjest suurenev tulude laekumine oli aprillis, põhjustatud peamiselt käibemaksu ja aktsiiside laekumise paranemisest. Aprilli käibemaksu laekumine, 788,6 miljonit krooni, oli 21% suurem kui märtsis ja 33% kõrgem veebruari vastavast näitajast, peegeldades käibemaksu laekumise sesoonsust ning aprillis ekspordi kiiremat langust impordi langusega võrreldes.

Aktsiiside laekumine kasvas käesoleval aastal eelmise aasta esimese nelja kuuga võrreldes 32%. Kõige paremini on eelarvega võrreldes laekunud mootorikütuse aktsiisi, eelarvest on 4 kuuga täidetud 32,3%. Samal ajal jätkub alalaekumine tubakaaktsiisi osalt - 4 kuuga koguti eelarvest 22,1%. Alkoholiaktsiisi madal laekumine - aprilli lõpuks oli laekunud 20,5% eelarvest, tuleneb aktsiisiladude süsteemi rakendumisest käesoleva aasta algusest, mistõttu muutus alkoholi aktsiisiga maksustamise kord.

Valitsussektori konsolideeritud kulud moodustasid aprilli lõpuks 10,11 miljardit krooni ehk eelarvest oli kulutatud 31,3%. Aprillis eraldi arvestatuna ulatusid kulutused 8,4%ni eelarvest. Kulud töötasudeks moodustasid nelja kuuga 28,3% eelarvest, subsiidiumiteks ja muudeks ülekanneteks 27,8%, ning kapitalikuludeks aastaks ettenähtust kulutati 4 kuuga 22,7%.

2000. aasta aprilli lõpuks moodustas valitsussektori defitsiit 439,7 miljonit krooni ehk 0,5% 2000. aasta SKP-st. Valitsussektori konsolideeritud tulude maht oli 2000. aasta aprilli lõpuks 9,13 miljardit krooni ehk 2001. aasta 4 kuu tulude laekumine oli eelneva aastaga võrreldes 13% kõrgem. Samas suurenesid ka valitsussektori kulud võrreldes 2000. aasta nelja kuuga 6%, ulatudes toona 9,57 miljardile kroonile.

Hetkel kuum