Erandid saavad tulumaksu tagasi sügisel

Residendist füüsiline isik, kes deklareeris ettevõtlustulu või kasu vara võõrandamisest, saab enammakstud tulumaksu tagasi 1. oktoobriks.

Ühtlasi on eelpoolmainitud kohustatud tasuma maksuteates näidatud juurdemakse maksuameti pangakontole hiljemalt maksustamisperioodile järgneva kalendriaasta 1. oktoobriks. Vastav tähtpäev on sellisel juhul kirjas ka maksuteates.

Hetkel kuum