Sulev Oll • 10 juuli 2001

Pool miljonit TOP-i müügikuludeks

Rahandusministeeriumi ettepanekul eraldas valitsus tänasel istungil valitsuse eelarvevälisest omandireformi reservfondist kultuuriministeeriumile tagastatava eraldisena 520 000 krooni AS Tallinna Olümpiapurjespordikeskuse aktsiate müügiga seotud kulude katteks.

Kultuuriministeeriumil tuleks nimetatud summa tagastada Vabariigi Valitsuse

eelarvevälisesse omandireformi reservfondi AS Tallinna Olümpiapurjespordikeskuseaktsiate müügist laekunud rahast hiljemalt 30. juuniks 2002.a.

AS TOP 100 % aktsiad on kavandatud müüa käesoleva aasta jooksul riigivara

seaduse alusel.

Müügi korraldajaks on vastavalt kultuuriministeerium.

Hetkel kuum