Pro Kapitali selgitus ASi Kalaranna omandamisest

24. juuli 2001, 12:46

Pro Kapitali selgitus ASi Kalaranna omandamisest:

Pro Kapitalile teadaolevatel andmetel omandas investeerimisfirma Baltic Investments 1362 AS Kalaranna aktsiat (100% ettevõtte aktsiakapitalist) kolmes osas: 681 aktsiat osteti 31. märts 1997, 428 aktsiat 24. oktoober 1997 ja 253 aktsiat 14. november 1997.

26. jaanuaril 2000 sõlmis AS Pro Kapital Baltic Investments-iga optsioonlepingu kuni 51% AS Kalaranna aktsiate omandamiseks. Lepingu kohaselt oli AS Pro Kapitalil kahe aasta jooksul eesõigus omandada kuni 51% AS Kalaranna aktsiatest nominaalhinnaga, millele lisanduksid AS Kalaranna poolt optsioonlepingu sõlmimisest kuni optsiooni realiseerimise hetkeni tehtavad investeeringud.

Müüja deklareeris, et antud kinnistu kasutamise sihtotstarve on elamumaa ning kinnistu suurus ehk maa suurus on 60 000 ruutmeetrit. Müügilepingu sõlmimise ettevalmistamise käigus selgus aga, et kinnistu tegelik sihtotstarve on äri- ja transpordimaa ning krundi pindalast ligi 10 000 ruutmeetrit moodustab merelahe akvatoorium. Eeltoodud põhjustel otsustas Pro Kapital enne optsiooni tähtaja saabumist lõpetada lepingu. Ettevõttesisene uurimise käigus tuvastati, et juhatus ei ole aga Tallinna Väärtpaberibörsile optsioonlepingu lõpetamise kohta teadet saatnud.

Baltic Investments müüs oma osaluse 1. märtsil 2001 OÜ-le Pettinary Haldus. Kuna vahepealsel perioodil oli algatatud kinnistu detailplaneering ning selginenud ka maa kasutamise sihtotstarve elamumaana, otsustas AS Pro Kapital Grupp tütarettevõte AS Pro Kapital Eesti 17. mail 2001 Pettinary Halduse käest omandada 100% AS Kalaranna aktsiatest, tehingu hind oli 142 miljonit krooni. ASile
Kalaranna kuulub Tallinnas Linnahalli ja vanalinnaga külgnev mereäärne kinnistu, mille suuruseks on 60 000 ruutmeetrit. Pro Kapital kavatseb kinnistu välja arendada elamupiirkonnana, hetkel käib detailplaneeringu koostamine.

Enne ostulepingu sõlmimist haldas Pro Kapital kinnistut firmaga Baltic Investments sõlmitud juhtimislepingu alusel ja sai selle eest kokkulepitud tasu. Pro Kapital on AS Kalarannale kuuluva kinnistu arendamise nimel töötanud mitu aastat ning projekti ettevalmistamiseks on tehtud mitmeid arvutusi, eelarveid, uurimusi jne. Pro Kapital Grupi juhatuse hinnangul on massimeedias avaldatud hinnang, et ettevõte on nimetatud kinnistu ostnud liialt kõrge hinnaga, põhjendamatu.

Kui lähtuda AS Kalaranna ostu hindamisel võimalikest võrreldavatest tehingutest, siis Admiraliteedi maa-ala müük toimus sarnase ruutmeetri hinnaga ning ka Logi tänava kinnistute müügi puhul oli hind samas suurusjärgus.

AS Kalaranna omandis olevale maa-alale saab Pro Kapitali kalkulatsioonide kohaselt ehitada proportsionaalselt samas ehitusmahus nagu see on kavandatud Ilmarise Kvartalis, st. kokku võib Kalaranna kinnistule ehitada ca 54.000 m² elamispindasid. Pro Kapitali prognoosi kohaselt on antud piirkonna eluasemete tulevane lõplik müügihind 1,5-2 aasta pärast ca 30 000 krooni/m², mis teeb kogu
projekti realiseerimise korral müügituluks 1,62 miljardit krooni.

Kinnistu eest maksis AS Pro Kapital Eesti kokku 142 000 000 krooni ehk maa eest makstud hinna suhe kogu müügitulusse on 8,5%. Kui taandada sama arvestus ühiku hinnale, siis 60 000 m² maa eest maksti kokku 142 miljonit krooni ehk 2360 krooni/m². 1 m² maa hind 30 000 krooni suurusesse toote lõpphinda on ca 8%.

Arenenud riikides on kinnisvaraprojektide puhul eelpooltoodud maa hinna kalliduse või odavuse arvestus üldlevinud praktika. Suuremates linnades, kus kinnisvaraturg on välja kujunenud, ulatub maa hinna suhe müüdava kinnisvara hinda ligi 50 protsendini. Pro Kapitali poolt tehtud tehingus on vastav suhe ca 8% ja ettevõtte juhatus on veendunud, et tehingu hind oli soodne.

Ettevõttesisese uurimise tagajärjel on aga selgunud, et Pro Kapital Grupis finantsandmete esitamise ja börsikommunikatsiooni eest vastutanud juhatuse liikme
Ilona Saari poolt 17. mail Tallinna Väärtpaberibörsile AS Kalaranna aktsiate ostu kohta saadetud informatsioon sisaldas valesid fakte. Nimelt kinnitas Saari börsile saadetud teates, et aktsiad osteti Ernesto Preatoniga seotud isikutelt investeerimisfirma Baltic Investments vahendusel ning et tegu on seotud osapoolte vahelise tehinguga. Pro Kapital Grupi juhatus kinnitab, et korrektne on teave, mille kohaselt aktsiad osteti OÜ-lt Pettinary Haldus. Pro Kapital kirjeldas tehingut seotud osapoolte vahelisena reglemendi nõuetest lähtuvalt, kuna AS Pro Kapital Eesti juhatuse liige Andrus Laurits oli ka AS Kalaranna juhatuses. Massimeedias avaldatud väited sellest, et Ernesto Preatoni oli AS Kalaranna aktsionär ka enne selle aktsiate müüki Pro Kapitalile, on alusetud.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing