Narva saadikud nõuavad vene keelele võrdseid õigusi

Narva volikogu neli saadikut esitasid ettepaneku lubada linnas vene keele kasutamist ametliku asjaajamiskeelena, kirjutab Eesti Päevaleht.

Eestimaa Ühendatud Rahvapartei (EÜRP) saadikute idee järgi jääks eesti keel endiselt Narva linnas asjaajamiskeeleks number üks, kuid elanikud ja ametnikud peaksid saama õiguse kasutada suhtlemises ja dokumentides ka vene keelt.

Volikogu esimehele Elsa Suikanenile saadetud pöördumises tegid saadikud ettepaneku saata sellekohaline kiri ka peaminister Mart Laarile.

Volinikud põhjendasid vene keele kasutuselevõtmist põhiseaduse 52. paragrahviga: ?Paikkondades, kus elanike enamiku keel ei ole eesti keel, võivad kohalikud omavalitsused seaduses sätestatud ulatuses ja korras kasutada sisemise asjaajamiskeelena selle paikkonna püsielanike enamiku keelt?.

Narva elanikeregistri andmetel räägib linna elanikest 86 protsenti vene keelt emakeelena.

Rahvastikuminister Katrin Saks ütles, et Narva volikogu võib valitsusele sellise ettepaneku teha. Et valitsus sellise otsuse ka langetaks, peavad olema täidetud keeleseadusest tulevad nõuded, millest olulisim on tagada ametnike nõuetekohane eesti keele oskus, lisas ta.

Hetkel kuum