President sekkus Narva elektrijaamade erastamisse

Inno Tähismaa 17. august 2001, 11:31

President Lennart Meri sekkus täna esitatud avalduses energiafirma AS Narva Elektrijaamad erastamisse, esitades mitmeid küsimusi ja süüdistades valitsust erastamise läbiviimises salaja.

Järgneb presidendi tekst:

Eesti riigipea põhiseaduslikuks ülesandeks on hoida Eesti Vabariigi põhiseadust ja Eesti Vabariigi riigikaitset, sealhulgas strateegiliselt tähtsate majandussuundade kaitset. Käesolevas avalduses pöördun Riigikogu kõigi saadikurühmade poole Narva elektrijaamade ja juurdeantud Eesti Põlevkivi erastamise küsimuses.

Teatavasti on seadusandja omaenda seaduste (energiaseaduse § 27 ja riigi poolt eraõiguslike juriidiliste isikute asutamise ja nendes osalemise seaduse § 5 lõige 3) alusel vastu võtnud 16. detsembril 1998 otsuse, mis puudutab Eesti ja Balti elektrijaamade baasil asutatavat äriühingut. Minu veendumuse kohaselt on Vabariigi Valitsus läinud Balti ja Eesti elektrijaamade erastamismenetluses vastuollu selle otsusega ja järelikult ka Riigikogu legitiimse tahtega.

Seepärast pean tungivalt vajalikuks, et seadusandja arutaks Narva ja Eesti elektrijaama aktsiate võõrandamisega seonduvat ning kujundaks oma seisukoha järgmistes küsimustes:

- kas erastamisleping on kooskõlas Rooma, Maastrichti ja
Euroopa lepinguga turu ja konkurentsi avamise osas?
- kas erastamisleping on kooskõlas valitsuse otsusega Eesti
Põlevkivi aktsiate väärtuste hindamise osas?
- kas erastamisleping vabastab Eesti elektroenergeetika
toimimise ja töösageduse Moskva juhtimiskeskusest?
- kas vähemusaktsionär saab lepingujärgselt AS Narva
Elektrijaamad peadirektori koha ja juhib nii elektrijaamu kui ka
põlevkivirajooni, kus ta on täisomanik 51% aktsiakapitali tõttu?
- kas erastamisleping on leidnud lahenduse või
utiliseerimisvõimaluse keevkivikatelde tuhale, mis - erinevalt praegusest
lendtuhast - võivad tõsiselt saastada Narva jõge ja Soome lahte?

Olen veendunud, et seadusandjal lasub kohustus teavitada nendes küsimustes avalikkust.

Pean põhiseadusevastaseks ja parlamentaarsete printsiipide vastaseks erastada Eesti kõige suurem strateegilise väärtusega tööstusharu salaja, ning põhjendada saladust lepingu tingimusega, et leping on salajane. Näen niisuguses veidras toimimises julgeolekuriske. Pean enesestmõistetavaks, et Riigikogu kõigil liikmetel on võimalus (vajaduse korral kinnisel) istungil tutvuda lepingute kõigi üksikasjadega ja kutsuda istungile põlevkivienergeetika eksperte.

Olen energiajulgeoleku küsimustes korduvalt pöördunud Eesti avalikkuse ja valitsuse poole. Möödunud aastal vabariigi aastapäeval osutasin vajadusele tagada meie energiavõrkude integratsioon Põhjala võrkudega; käesoleva aasta veebruaris osutasin vajadusele kujundada kahekümneks aastaks meie energiamajanduse plaan; pressiteates 27. juunil 2000 osutasin vajadusele, et valitsusel peab olema Riigikogu mandaat Narva elektrijaamade aktsiate erastamiseks.

Loodan, et Riigikogu arutab kõigi saadikuterühmade osavõtul lähiajal AS Narva Elektrijaamad erastamist, leiab koosmeelselt ning rahvuslikke julgeolekuhuve arvestades vastuse siin esitatud küsimustele ning langetab oma parema äranägemise järgi sellekohase otsuse.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing