Ülo Toomsalu • 23 august 2001

Sampo nõuab Stockmanni plahvatuse süüdlastelt 1,6 miljonit

Tallinna linnakohtus eile jätkunud kohtuprotsess Stockmanni kaubamajas plahvatusi korraldanud viie mehe ja ühe naise üle algas üllatusega, sest lisaks teadaolevatele kahjukannatajatele soovib süüdlastelt 1,6 miljoni suurust kahjutasu ka kindlustusfirma Sampo Eesti Varakindlustuse AS, kirjutab Postimees.

Kohtule laekunud avalduses palus Sampo Eesti Varakindlustuse AS seoses plahvatuste põhjustatud varalise kahju hüvitamisega kaubamaja omanikele nõuda enda kasuks süüdlastelt välja tsiviilhagi summas 1 660 033 krooni.

Seni ähvardas kohtualuseid süüdimõistmise korral oht hüvitada ligi viis korda väiksem kahjusumma.

Sampo Eesti Varakindlustuse ASi esindava juristi Holly-Fleur Ulmi kinnitusel hüvitas kompanii kahe kindlustuslepingu alusel Liivalaia tänaval asuva hoone omanikule Stockmann OYJ ABP-le 7619 krooni. Omaniku omavastutus oli 50 000 krooni.

Tütarfirmale Stockmann ASile hüvitas kompanii varakahju summas 150 341 krooni ning äritegevuse katkemisega põhjustatud kahju 1 502 074 krooni. Omaniku omavastutus oli vastavalt 50 000 ja 300 000 krooni.

Stockmann ASi esindaja Ülle Kullör selgitas, et nende nõue kindlustuskompanii omadega ei kattu, sest Stockmanni nõuded hõlmavad üksnes ettevõtte omavastutust.

Kohtualuste kaitsjate vastuseisule vaatamata võttis kohus eesotsas kohtunik Aime Ivansoniga esiotsa hagiavalduse vastu ning tunnistas Sampo Eesti Varakindlustuse AS tsiviilhagejast protsessiosaliseks.

Hetkel kuum