Ülo Toomsalu • 30 august 2001

Mahepõllumajandustalude pidajad nurisevad toetuse saamise korra üle

Valitsus otsustas maksta tänavu mahetootjaile 8 miljonit krooni toetust, kuid selle taotlemise nõuded on talupidajate sõnul bürokraatlikud ning tähtajad ülilühikesed, kirjutab Sakala.

Avaldused tuleb Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) piirkondlikule büroole esitada 17. septembriks ning toetuse soovijal ei tohi olla 1. septembriks maksuvõlga.

'Millal talumehed nüüd veel maksuametisse võla puudumist kontrollima jõuavad?' küsis Viljandimaa suurim mahemaapidaja Aarne Toomsalu. 'Enamik pole sellest otsusest kuulnudki ja 1. september on kohe käes.'

Toomsalu sai mahetoetuse määruse eelnõu lugeda eile Taimetoodangu Inspektsiooni Viljandi büroos. Üleeile tehtud otsusest ta siis veel ei teadnud, sest seda polnud ka eilsetes päevalehtedes.

Põllumajandusminister kehtestab hektari kohta antava toetussumma alles 19. novembriks ja toetused makstakse välja detsembrikuus.

'Valitsus võtab määruse vastu enne tähtaja kukkumist, inimesi sellest ei informeerita ega anta neile aega rahulikult asja ajada, aga ametnikele jäetakse toimetamiseks aega mitu kuud,' pahandas Toomsalu.

Taimetoodangu Inspektsiooni Viljandi büroo peainspektori Ene Salusaare andmeil oli mullu Viljandimaal 12 mahepõllumajanduslikku talu ning tänavu lisandus veel 15. Salusaare arvates oleks sama mõtteviisiga talusid rohkemgi, kui leitaks toodangu turustamise võimalusi.

Hetkel kuum