14. september 2001 kell 12:37

Eesti Telekomi puhaskasum võib väheneda 2002. aastal kuni 250 mln krooni võrra

Juhul, kui Sideamet AS EMT 2002.a. olulise turujõuga ettevõtjaks tunnistab, avaldab see AS Eesti Telekom hinnangul negatiivset mõju kogu grupi finantstulemustele teatab firma börsile. Mõju täpne ulatus sõltub läbirääkimiste tulemustest Sideameti ja AS EMT vahel, mida on hetkel raske prognoosida. Hinnanguliselt võib 2002.a. oodatav konsolideeritud puhaskasum väheneda 100-250 mln krooni võrra.

14.septembril 2001.a. edastas Sideamet AS-le EMT kirjad milles, vastavalt ?Telekommunikatsiooniseaduse? paragrahvi 8 lõikele 4, teatab Sideamet kavatsusest tunnistada AS EMT 2002.aastaks olulise turujõuga ettevõtjaks üldkasutatava sidumisteenuse ja üldkasutatava mobiilsideteenuse turul üleriigilises piirkonnas.

Olulise turujõuga ettevõtjaks tunnistamise alusena on nimetatud ?Telekommunikatsiooniseaduse? paragrahvi 8 lõike 1 punkti 2 ja teede- ja sideministri 19.12.2000 määruse nr 116 ?Konkurentsitingimuste hindamise ja telekommunikatsiooniteenuse turgude piiritlemise kord olulise turujõuga ettevõtja määramiseks? paragrahvi 6 lõiget 8 ja 9. Vastavalt ?Telekommunikatsiooniseadusele? on AS-il EMT aega esitada kuni 19.novembrini 2001.a. oma kirjalik arvamus enda olulise turujõuga ettevõtjaks tunnistamise kohta. AS EMT leiab, et tema tegevus ei ohusta vaba konkurentsi ja mobiilside kiiret arengut Eestis ning sellest tulenevalt kavatseb enne 19.novembrit oma olulise turujõuga ettevõtjaks tunnistamise vaidlustada. Otsuse olulise turujõuga ettevõtjate osas peab Sideamet langetama hiljemalt 1.detsembriks 2001.a.

Hetkel kuum