14 september 2001

Sampo hüvitab USA katastroofiga seotud kahjusid

AS Sampo Eesti Varakindlustus hüvitab USA katastroofiga seotud reisikahjud, teatas ettevõte.

Sampo käsitleb USA katastroofiga kaasnenud kahjujuhtumeid alljärgnevalt:

Reisikindlustuse kindlustusperiood pikeneb automaatselt kuni kindlustatu saabumiseni USA-st Eestisse. Meditsiiniabi kindlustuse juhtumeid käsitletakse tavapärasel viisil, loobudes terrorismi välistusest.

USA-st tagasitulekul tekkinud täiendavaid ööbimiskulud, mida lennufirmad või muu ei hüvita, hüvitatakse, kui leping sisaldab reisitõrke kindlustuse riski, kuid mitte rohkem, kui 50% ulatuses kindlustussummast.

Juhtumeid, kus samadel põhjustel veel algamata reise tühistatakse, Sampo ei hüvita.

Hetkel kuum