Merike Ojasson • 18 september 2001

Tallinna korteriühistutele tulevad infotunnid

Eesti Korteriühistute Liidu ja Tallinna elamumajandusameti koostöös viiakse Tallinnas 24. ja 25. septembril läbi korterelamute renoveerimise toetamiseks projekt 'Tallinna korteriühistud korda!', mille eesmärgiks on abistada korteriühistuid elumajade renoveerimisel ja laenu taotlemisel.

Projekti raames toimuvad korteriühistute liidu majas vastavateemalised infotunnid, kus saab vastused kõikidele remonti ja finantseerimist puudutavatele küsimustele.

Liidu arenduskonsultandi Eero Saava sõnul koosneb projekt kahest osast.

'Esmalt koostatakse hoonele ehitustehniline ekspertiis, millest selgub mistöid ja millises järjekorras on vaja majas teha. Seejärel otsustatakse kooskorteriühistuga lõplike tööde maht ning koostatakse renoveerimistöödeeelarve,' ütles Saava Raepressile.

Hetkel kuum