Load Lätis hoiule

Kadri Palta 20. september 2001, 00:00

Jah, tohib. Leedu, Läti ja ka Eesti liikluspolitseinikel on õigus võtta ära juhiluba ka välisriigi kodanikult, kui too rikub liikluseeskirja punkti, mille eest ühe karistusvõimalusena on ette nähtud juhtimisõiguse äravõtmine.

Leedus välja antud ajutised load Eestis ja väga tõenäoliselt ka Lätis ei kehti. Eesti praktikas on aga välja kujunenud, et taolisel puhul Eesti kodanikust juhti ei karistata, sest tema juhtimisõiguse olemasolu Eestis saab kontrollida. Teistes Euroopa riikides on olukord üsna sarnane.

Sellisel juhul saab oma load kõige lihtsamalt kätte siiski kohas, kus need ära võeti. Veel on võimalus pöörduda palvega vastava riigi saatkonna poole saata äravõetud dokumendid riiki, kus need on välja antud, so antud juhul Eestisse.

Lubade äravõtmist ja nende kehtivuse peatamise üksikasjad sätestab Rahvusvaheline Viini Teeliikluse konventsioon.

Konvenstiooni kohaselt võib osalisriik või tema territoriaaljaotis võtta juhilt õiguse kasutada tema territooriumil oma riigisisest või rahvusvahelist juhiluba, kui juht rikub tema territooriumil eeskirja, mille eest siseriiklikud õigusaktid näevad ette juhtimisõiguse äravõtmise. Sellisel juhul võib juhtimisõigust äravõttev osalisriik või tema territoriaaljaotise pädev asutus:

a) võtta juhiloa ära ja hoida seda enda käes kuni loa äravõtmise tähtaja lõpuni või loaomaniku lahkumiseni tema territooriumilt, sõltuvalt sellest kumb leiab aset varem;

b) teatada juhtimisõiguse äravõtmisest asutusele, kes või kelle nimel on luba välja antud;

c) teha rahvusvahelisele loale selleks ettenähtud kohta märke, et luba on kaotanud kehtivuse tema territooriumil;

d) juhul, kui ei ole kohaldatud selle lõike punktis a ettenähtud menetlust, siis lisaks punktis b märgitud teatele, paluda asutust, kelle poolt või kelle nimel juhiluba on antud, informeerida asjaomast isikut tema kohta tehtud otsusest.

Konventsioon ei keela takistada sõiduki juhtimist, kui on ilmne, et juhi seisund ei võimalda tal sõidukit ohutult juhtida.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
06. December 2011, 19:34
Otsi:

Ava täpsem otsing