Inno Tähismaa • 25 september 2001

Pro Kapital: börs tsenseeris Pro Kapital Grupi teadet

Tallinna Väärtpaberibörsi ametnikud keeldusid eile õhtul ja täna hommikul börsisüsteemi kaudu avaldamast Pro Kapital Grupi teadet, hoiatades ettevõtet, et teate avaldamine PKG poolt edastatud versioonis võib tuua kaasa börsi poolse süüdistuse laimus, teatas PKG esindaja.

?Börsi esindajad panid PRO Kapital Grupi fakti ette, kas teade edastatakse börsisüsteemis nende poolt soovitud kujul või seda ei esitata', sõnas PKG esindaja. Arvestades avalikkuse suurt huvi PKG ja Tallinna Väärtpaberibörsi konflikti suhtes soovis PKG juhtkond esitada börsi kaudu põhjalikuma kommentaari, kuid põrkus omapärase tsensuuri vastu. 'Ettevõte ei saa avaldada enne vahekohtu istungit oma juriidilisi argumente, kuid avalikkuse teavitamist nende olemasolust ei tohiks keegi keelata', lisas PKG esindaja.

Börsiametnikke häiris lõik '.. ettevõtte juhatus analüüsis koos juriidiliste nõustajatega Tallinna Väärtpaberibörsi noteerimiskomisjoni otsust ning jõudis järeldusele, et nimetatud otsuses on rikutud Tallinna Väärtpaberibörsi reglemendi protsessuaalõiguslikke menetlusnormi sätteid, samuti on börs teinud ekslikke järeldusi, mis loob juriidilise aluse vaidlustada noteerimiskomisjoni otsus Tallinna Väärtpaberibörsi vahekohtus'.

Tallinna Väärtpaberibörsi esindajad lubasid lähiajal edastada PKGle kirjaliku selgituse, milliste juriidiliste argumentide alusel nad keeldusid teate edastamisest.

Hetkel kuum