Inno Tähismaa • 25 september 2001

Valitsus kiitis heaks ettevõtlustoetuste ühtlustamise Euroopa Liiduga

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks seaduseelnõu, mis võrdsustab väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatele suunatud riigiabi andmise eritingimused Euroopa Liidu omadega.

Eelnõu väljatöötamise vajadus tuleneb valitsuse esindaja teatel Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ning Eesti vahelise assotsieerumislepingu (Euroopa leping) artiklitest. Vastavalt Euroopa lepingule toimub riigiabi hindamine EÜ asutamislepingu artiklis toodud normide rakendamisest tulenevate kriteeriumide alusel, st et juba praegu on Eestil kohustus hinnata riigiabi samadel alustel kui Euroopa Ühenduses.

Eelnõu kehtib riigiabi kohta, mida antakse väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatele investeeringuteks materiaalsetesse ja immateriaalsetesse varadesse või investeeringutega seotud töökohtade loomiseks ning konsultatsiooniteenusteks.

Hetkel kuum