Ülo Toomsalu • 27. september 2001 kell 7:12

Tootjaorganisatsioonid uurivad SAPARDi programmi plusse ja miinuseid

Tootjate liit, talupidajate liit ja põllumajandus-kaubanduskoda korraldavad küsitluse, et saada ülevaade SAPARDi kahe kuu vigadest, kirjutab Maaleht.

Põlva talupidajate liidu juhatuse esimehe Janno Rüütle sõnul on kavas korraldada küsitlus SAPARDi programmis osalejate hulgas, et teada saada toetuse taotlemisel tekkinud probleemidest.

?Küsitlusel on kolm sihtgruppi: need, kes toetust said, kes taotlesid, kuid jäid mingil põhjusel ilma, ja need tootjad, kes ei jõudnud taotlust esitada või ei pea end nõuetele vastavaks,? selgitas Janno Rüütle.

Tootjate maakonnaorganisatsioonide kaudu saadetavale küsimustikule loodavad korraldajad saada vastused oktoobri keskpaigaks. Oktoobri lõpus peavad organisatsioonid ühise seminari, kus selguvad lõplikud ettepanekud SAPARDi programmi lihtsustamiseks ja täiustamiseks.

Esimese kahe kuuga PPRIA-le laekunud 231 taotlusest on 20 esitatud teistkordselt, sest esimesel korral lükkas PRIA need vigade tõttu tagasi.

?1. novembriks ootame selgeid, täpseid ja läbikaalutud ettepanekuid SAPARDi programmi täiustamiseks,? ütles SAPARDi järelevalvekomisjoni esimees põllumajandusminister Ivari Padar.

SAPARDi järelevalvekomisjoni esimesel koosolekul eelmisel reedel ei arutatud ametlikult, kas kasutatud tehnika ostuks anda SAPARDi toetust, ehkki Eestimaa Talupidajate Keskliidu (ETKL) juhatus oli teinud vastava ettepaneku juba varem.

PRIA peadirektori asetäitja Katrin Noorkõiv ütles, et kasutatud tehnika toetuseliikidesse võtmise puhul oleks kogu SAPARDi käivitamine võtnud veel kaks-kolm aastat.

Põllumajandusminister Ivari Padar kinnitas, et varasematel läbirääkimistel SAPARDi toetusprogrammi üle oli Eesti taotlenud toetust ka kasutatud tehnika ostule.

Hetkel kuum