2 oktoober 2001

Mark Soosaar kaotas kohtus

Pärnu maakohtu kohtunik Maili Tartu jättis eile rahuldamata Mark Soosaare kaks hagi Pärnu linnavolikogu linnavarakomisjoni liikme Ain Pajo ja Raadio Pärnu omanikfirma OÜ Õhk vastu au teotavate andmete ümberlükkamiseks.

Kohus mõistis Mark Soosaarelt välja 12 500 krooni Ain Pajo kasuks ning 7500 krooni Raadio Pärnu omanikfirma OÜ Õhk kasuks. Samuti tuleb kohtuotsusega AS-l Chaplin maksta 12 500 krooni Ain Pajole ja Raadio Pärnu omanikfirmale OÜ-le Õhk 7500 krooni.

Kohus leidis, et AS Chaplin ei ole tõendanud, et Pajo poolt Raadio Pärnu eetris öeldu oleks AS Chaplin majandustegevus takistatud või et sellega seoses oleks halvustatud ettevõtte mainet või teotatud au ja selle head nime. Samuti ei puuduta Raadio Pärnu eetris Pajo poolt öeldu Mark Soosaare kui eraisiku mainet, sest teda kui füüsilist isikut äriühinguga seonduvalt koos ei nimetatud.

04.juulil 2000.aastal ütles Ain Pajo Raadio Pärnu hommikuprogrammis, et AS Chaplin rikub linnaga sõlmitud rendilepingut. Teemaks oli sel hetkel linnavalitsuse poolt välja kuulutatud hoonestusõiguse seadmise konkurss hoonele, mida rendib AS Chaplin. Pajo väitis, et linnale oleks kasulikum rendileping ära lõpetada.

Hetkel kuum