Tarmo Riisenberg • 17. oktoober 2001 kell 22:00

Tarbija peab teadma oma õigusi

Vastavalt tarbijakaitseseadusele vastutab müüja nende kaupade ja teenuste eest, mida ta müüb. See tähendab, et kaup peab olema ohutu ja tavaliselt eeldatavate tarbimisomadustega, samuti peab müüja andma tarbijale kauba kohta tõest infot.

Sellise reeglid kehtivad iga kauplusest, tänavalt, turult, kataloogi- või postimüügist ostetud kauba või teenuse puhul.

Loetletud õigused kehtivad ka allahinnatud kaupade puhul, aga ainult siis, kui hinda ei ole alandatud kauba defekti tõttu ega ole tegemist komisjoni ehk second-hand müügiga. Sellisel juhul peab muidugi olema kauba juures märge kauba puudusest.

Alati tasub korralikult läbi lugeda ka kaubaga kaasa antud juhend ning panna tähele kasutusjuhendis olevaid hooldustingmärke, sest vaid sel juhul on kaupa võimalik kasutada sihipäraselt, seda rikkumata.

Iga müügiks väljapandud kauba peal või juures peab olema hind, millega see on poes või turul müügil. Kui tarbija soovib osta kaupa, mille kogust mõõdetakse kilogrammides, liitrites või meetrites, peab lisaks müügiks pakutava koguse ja selle hinna kohta olema kauba juures ka selle kauba ühe ühiku (kilogrammi, liitri või meetri) hind.

Juhul, kui kaupa müüakse standardpakendis, s.o. 100, 250, 500 g või 0,33 ja 0,5 l kogustes, ei ole müüja kohustatud esitama ühe kg või liitri hinda, kuid ta võib seda teha. Kui müüja ei ole ühikuhinda kauba juurde märkinud, tasub see võrdluse saamiseks ise välja arvutada.

Ostu tegemisel ei tasu unustada, et müüja peab andma ostjale koos kaubaga kaasa ka maksmist tõendava t?eki, kus peavad olema kirjas järgmised andmed:

1. müüja rekvisiidid (firma nimetus, asukoht, registreerimisnumber)2. kuupäev;3. iga üksiku kauba nimetus ja hind;4. arve kogusumma;5. garantiiga kauba puhul vastav märge maksekviitungil või siis peab garantiikiri olema kaubaga eraldi kaasas. Sellel peab kirjas olema nii iga üksiku kauba maksumus kui ka arve kogusumma.

Lisaks kirjalikule teabele peab müüja oskama anda täiendavat suulist teavet kauba omaduste, rahvusvaheliselt kasutatavate tingmärkide jms kohta. Kui kaupmees müüb puudustega või siis kasutatud kaupa, peab kauba juures olema kindlasti vastavasisuline teave.

Kui toidukaupade ja mõnede tarbekaupade (näiteks kosmeetika, tarbekeemia) tarvitamine on ajaliselt piiratud, peab tootja kandma kaubale vastava märgistuse, mille abil saab tarbija teada, kui kaua säilivad kauba parimad omadused õigetel hoiutingimustel.

Kui kaubal on märgistus ?kõlblik kuni?, siis on tegu kiirestirikneva toidukaubaga, mida tohib nii müüa kui kasutada (tarvitada) vaid selle kaubale märgitud kuupäevani (kaasa arvatud).

Märgistusega ?parim enne? kindlustab tootja parimate omaduste säilimise nimetatud ajani. Näiteks: ?parim enne 05.04.2002? märgistusega kauba eest vastutab kuni 05.04.2002 tootja, pärast seda kuupäeva aga peab müüja selle kauba teistest eraldama ja lisama teate tähtaja möödumise kohta; ?parim enne mai 2002 ? märgistusega kauba eest vastutab tootja kuni 31.05.2002.

Kui kaupmees on kindel, et kaup, mille ?parim enne? tähtaeg on möödunud, on tarbijatele ohutu, võib ta seda müüa ka hiljem, kuid siis peab ta asetama selle kauba teistest eraldi koos selge infoga, et kauba ?parim enne? tähtaeg on möödunud.

Kaupmees ei tohi seada ka tingimust, et ühe kauba ostmisel peab ostma teise kauba lisaks. Näiteks kui kaupluses on kingituspakk kahest raamatust, peab ostja saama neid raamatuid osta ka eraldi.

Kui kauplusest ostetud kaup siiski ei sobi - kas värvi, suuruse, kuju jms. poolest, siis võib ostja selle kahe nädala jooksul sealsamas ümber vahetada. Seda aga ainult siis, kui kaupa pole kasutatud. Kaup tuleb tagastada koos pakendi ja kõigi müügidokumentidega, toidukaupa aga vahetada ei saa.

Tarbijal on olemas ka õigus kontrollige enne kauplusest lahkumist ostetud kauba kaalu ja mõõdu õigsust. Võimaluse seda teha peab kindlustama müüja.

Restoranis, baaris, kohvikus jne, tuleb esitatav arve koostada vastavalt menüüs näidatud hindadele, teenustasu lisamine arvele eraldi pole lubatud. Meeldiva teeninduse eest kelnerile või ettekandjale lisatasu, nn. jootraha, andmine on aga kliendi enda otsustada.

Hetkel kuum