Inno Tähismaa • 18. oktoober 2001 kell 14:28

Eenmaa läheb vangi süüdistatuna korruptsioonis

Riigikohtunikud põhjendasid Eenmaa vangi mõistmist tema korruptiivses teos viis aastat tagasi, kui Eenmaa kandis Ameerika viljaabi fondi raha Maapanga omakapitali koosseisu, päästes nõnda panga pankrotist.

Riigikohtu kriminaalkolleegiumi liikmed Jüri Ilvest, Eerik Kergandberg ja Lea Laarmaa põhjendasid <#seletuses=http://www.nc.ee/rkis/lahendid/tekst/1-1-87-01.html> Eenmaa süüd sellega, et omakapitali suurus oli Maapanga eelkäija, Virumaa Kommertspanga juhtidele muret teinud ja nad otsisid võimalusi kapitali suurendamiseks. Eenmaa, kes oli Ameerika viljaabi fondi üks liige, avaldas fondi nõukogu juhile, põllumajandusministeeriumi töötajale Ida Norvai?ile soovi, et pangas oleva fondi raha võiks muuta allutatud laenuks, mida saab kajastada omakapitali koosseisus.

Panga taotlusel arutaski fondi nõukogu 19. aprillil 1996. aastal fondi raha kasutamist Virumaa Kommertspanga omavahenditena, kusjuures arutelul veenis nõukogu liikmeid Eenmaa pangale soodsat otsust tegema. Eenmaa ise vaidles sellele vastu, öeldes, et teda sel istungil ei olnud, kuna ta polnud fondi nõukogusse kuulumisest veel teadlik.

Samal päeval, 19. aprillil saatis fond pangale kirja, kus väljendatakse nõusolekut fondi raha kasutamiseks panga omakapitalis. 30. aprillil saatis fond pangale uue kirja, milles fondi nõukogu esimees kinnitas, et pangal on õigus kasutada fondi raha oma äranägemise järgi. Kirja oli fondi nõukogu esimees Norvai? koostanud Eenmaa soovil.

Omakapitali suurendamisega pääses pank pankrotist või tegevuse lõpetamisest ja säilus Eenmaa 38 500 kroonine kuupalk.

Asja uuris kaitsepolitsei ja esitas kohtule möödunud aastal süüdistuse. Virumaa Kommertspangast välja kasvanud Maapank pankrotistus 1998. aastal.

Tallinna linnkohus mõistis Eenmaa süüdi juba möödunud aasta lõpus. Siis mõistis ringkonnakohus Eenmaa õigeks. Süüdistaja, riigiprokurör Piret Pauk?tyse ettepanekul saatis riigikohus tänavuse aasta algul asja tagasi Tallinna ringkonnakohtusse, mis jättis teisel katsel linnakohtu otsuse muutmata. Edasi kaebasid Eenmaa kaitsjad, büroo Heta advokaadid Aadu Luberg ja Üllar Talviste asja riigikohtusse.

Riigikohtu otsus on lõplik ja edasikaebamisele ei kuulu.

Hetkel kuum