Siseministeeriumi kommentaar ID-kaardi lepingule

19. oktoober 2001, 18:06

Siseministeerium kommenteerib ja õigustab ID-kaardiga seotud probleeme.

Järgneb pressiteade:

Siseministeerium juhindub oma tegevuses Riigikogu poolt 1999. aastal vastu
võetud Isikut tõendavate dokumentide seadusest, mille kohaselt on isikutunnistus nii Eesti kodanikule kui ka Eestis viibivale välismaalasele kohustuslik (§ 5 ja 19).

Nimetatud seaduse kohaselt tuleb isikutunnistuste väljastamist isikutele alustada 2002. aasta 1. jaanuarist (§ 39). Järelikult on riik kohustatud isikutunnistust väljastama osundatud kuupäevast ja isikul on õigus riigilt seda ka nõuda.

Siseminister on sõlminud Sveitsi ettevõtja Trüb AG-ga elektroonilise
isikutunnistuse valmistamise ja isikustamise teenuse ostmise lepingu
kogumaksumusega 330 980 000 krooni kooskõlas põhiseaduse ja seadustega
Vabariigi Valitsuse 12.03.2001 korraldusega nr 175-k antud volituse alusel.

Riigihangete seaduse alusel korraldati riigihankekonkurss ning kuna
hankelepingu summa ületas käesolevaks eelarveaastaks ettenähtud vastavaid
assigneeringuid, andis Vabariigi Valitsus riigieelarve seaduse § 31 lg 2
alusel oma 12. märtsi 2001.a korraldusega nr 175-k rahandusministri
ettepanekul Siseministeeriumile loa lepingu sõlmimiseks. Väited, nagu oleks
siseminister lepingut sõlmides võimupiire ületanud, on väärad.

Lepingu ennetähtaegsel lõppemisel Eesti Vabariigi poolsete kohustuste
rikkumise tõttu on Siseministeeriumil kohustus välja osta järgnevaks aastaks
toodetud toorikkaardid ning Trüb AG sellekohasel nõudmisel peab
Siseministeerium välja ostma isikutunnistuste personaliseerimise seadmed ja
vahendid nende raamatupidamisväärtuses. Trüb AG on hinnanguliselt
investeerinud nimetatud seadmetesse ja vahenditesse130 miljonit krooni.

ID-kaart siseriikliku isikuttõendava dokumendina hakkab kehtima 1.
jaanuarist 2002. ID-kaart vahetab välja senise passi ning see väljastatakse
nii kodanikele kui ka Eestis elamisloa alusel viibivatele isikutele.
ID-kaart on uue põlvkonna dokument, mille abil saab anda digitaalallkirja ja
identifitseerida end elektrooniliselt. ID-kaardi kasutusele võtmine
võimaldab täita kolme seadust: digitaalallkirja seadust, avaliku teabe
seadust ja isikut tõendavate dokumentide seadust.

Siseministeerium on sõlminud ID-kaardi laialdaseks rakendamiseks
koostöömemorandumi sihtasutuse Vaata Maailma esindajate EMT, Hansapanga,
Ühispanga ja Eesti Telefoniga. Leppe kohaselt aitab sihtasutus Vaata Maailma
kaasa ID-kaardi ja avaliku võtme infrastruktuuri loomiseks ja avaliku
sektori teenuste viimiseks
internetti.

Siseministeerium peab läbirääkimisi ID-kaardi kasutuselevõtuks haigekassa
süsteemis.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing