24. oktoober 2001 kell 22:00

Eesti pangad valmistuvad euro tulekuks

11. septembri terrorirünnak USAs, katkujuhtumid, samuti sõda Afganistanis on meedia vaateväljast välja tõrjumas mitmeid olulisi majandussündmusi. Üks niisugune sündmus on Euroopa Majandus- ja Rahaliidu (EMU) III etapi käivitumine ning euro sularaha kasutuselevõtt 12 Euroopa riigis (nn eurotsoonis) alates 1. jaanuarist 2002. On heameel tõdeda, et euroteema leidis kajastamist Äripäeva veergudel (22.10.).

Oma rahvusvaluuta vahetavad euro vastu välja Austria, Belgia, Hispaania, Holland, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Luksemburg, Portugal, Prantsusmaa, Saksamaa ja Soome. Arvetades kahe viimase osatähtsust Eesti põhiekspordis ja impordis, saab selgeks uuele valuutale ülemineku tähtsus ka Eesti jaoks.

Eesti ei kuulu eurotsooni riikide hulka ning Eesti kroon jääb endiselt käibele. Eesti kroon on jätkuvalt Eestis kehtivaks seaduslikuks maksevahendiks. Eesti Panga hinnangul saab Eesti krooni asendada euroga mitte varem kui aastail 2006?2007 ning selle eelduses on Eesti kuulumine ELi. Eesti Panga eurole ülemineku majandusmõjude täpsem analüüs peaks valmima aga detsembris.

Eestis tegutsevad pangad on alustanud ettevalmistusi tagamaks oma klientidele sujuvat ja tõrgeteta üleminekut senistelt rahvusvaluutadelt eurodele. Augusti lõpus alustas Eesti Pangaliidu juures tööd eurole üleminekut ettevalmistav toimkond, mis koordineerib pankade tehtavaid ettevalmistusi.

Valuutakontode omanikel tasub teada, et kehtetuks muutuvas rahvusvaluutas nomineeritud pangakontol olevat raha on juba praegu võimalik lasta eurodeks ümber konverteerida ning Eesti Pangaliit soovitab seda teha juba enne 1.detsembrit 2001.

Eesti Ühispank on klientidele teatanud, et kui konto omanik pangale omapoolseid instruktsioone ei anna, siis vaikimisi avatakse iga kehtetuks muutuvas valuutas nomineeritud konto asemel 1.detsembril uus eurokonto. Hansapank on lubanud eurole üleminevate riikide endistes rahvusvaluutades avatud kontod eurokontodeks ümber konverteerida detsembri jooksul.

Pangad on kokku leppinud, et seisuga 31.detsember 2001 peaksid kõik endistes rahvusvaluutades nomineeritud kontod olema asendatud eurodes nomineeritud kontodega. See oleks ka kooskõlas Euroopa Pangandusföderatsiooni ja Euroopa Keskpanga soovitatud nn hea tavaga, mis puudutab eurole üleminekut.

Euro sularaha on võimalik Eesti pankadest saada 2. jaanuarist 2002. Need kontoomanikud, kes on juba varakult (enne sulaeuro käibeletulekut) lasknud oma pangal eurokonto avada, saavad selle aasta lõpuni vajadusel oma eurokontolt sularahana välja võtta kõiki eurokorvi kuuluvaid valuutasid. Seega ei sea eurokontodele üleminek klientidele mingeid takistusi sularaha välja võtta.

Eurole üleminevate riikide käibelt kaduvat sularaha ostavad Ühispank ja Hansapank tagasi vähemalt 2002. a lõpuni. Pole põhjust paanikasse sattumiseks ka siis, kui veel 2002. a alguses on mingi summa endises rahvusvaluutas nomineeritud sularaha vahetamata.

Hetkel kuum