Olavi Kärsna • 1. november 2001 kell 22:00

FIEna registreerimata isiku renditulu pole ettevõtlustulu

Segadust tekitab siin ilmselt see, et 1999. a eest nõuti sotsiaalmaksu kõigilt, kelle tegevus tulumaksuseaduse (TMS) järgi ettevõtluse definitsiooni alla mahtus, 2000. aasta eest pidid ettevõtlustuludelt sotsiaalmaksu maksma ainult ettevõtjana registreeritud inimesed.

1999. a hakkas kehtima uus sotsiaalmaksuseadus (SMS), mille § 2 lõike 1 punkt 4 ütles, et sotsiaalmaksu tuleb maksta ettevõtlusega tegeleva füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulult, millest on tehtud TMSis lubatud ettevõtlusega seotud mahaarvamised.

TMS muutus aga 2000. a. Uues ja vanas seaduses oli ettevõtluse kulusid käsitletud veidi erinevalt. Nimelt on 2000. a kehtima hakanud seaduses kirjas, et ettevõtluse tulust võib kulusid maha arvata ainult kas äriregistris või maksuametis ettevõtjana registreeritud inimene. Vanas seaduses räägiti ettevõtluse kuludest kui kõigi maksumaksjate võimalikest kuludest, ettevõtjana registreerimist ei mainitud.

Seepärast tuli 1999. a sotsiaalmaksu deklaratsioonile teenitud ettevõtlustulu kirja panna ka siis, kui ettevõtjaks ei oldud registreeritud ja E-vormi esitatud. 2000. a sotsiaalmaksu deklaratsioonile oli aga ainus võimalus ettevõtlustulu saada tuludeklaratsiooni E-vormilt. Kes seda ei esitanud, ei saanud ettevõtlustuludelt sotsiaalmaksu maksta.

1999. ja 2000. a kehtinud SMSi järgi pidanuks ettevõtlusega tegelevad inimesed maksma sotsiaalmaksu avansilisi makseid ka siis, kui nad polnud ennast ettevõtjaks registreerinud. Praktikas nõuti vähemasti 2000. a eest avansilisi makseid ainult registreeritud ettevõtjatelt.

Rendituludega on nii, et 1999. a kehtinud TMSi § 2 punkti 1 järgi oli vara rentimisega teenitav tulu kindlasti ettevõtlustulu. 2000. a kehtima hakanud seaduse järgi aga võib renditulu olla ettevõtlustulu ja võib ka mitte olla. Seaduses ei ole öeldud, kes seda peaks otsustama, aga 2000. a tuludeklaratsiooni täitmise juhendisse oli rahandusministeerium kirja pannud, et ettevõtlustuluks on renditulu siis, kui selle saaja on ettevõtjana registreeritud. Ettevõtjana registreerimata inimese renditulu ei ole seega ettevõtlustulu.

Teisalt peab aga vastavalt maksukorralduse seaduse (MKS) §-le 114 ennast ettevõtjaks registreerima enne ettevõtlusega alustamist. Loodetavasti neil, kes on mõned aastad renditulu saanud ja siis otsustavad ennast ettevõtjaks registreerida, ei teki maksuametiga sellel pinnal probleeme. MKS ja TMS lihtsalt ei haaku veel selle koha pealt korralikult.

Hetkel kuum