Raimo Ülavere • 5. november 2001 kell 13:38

President kuulutas välja 12 seadust

President Arnold Rüütel kirjutas täna Kadriorus alla otsustele kuulutada välja 12. seadust, teiste hulgas Tolliseadustik ja Väärtpaberituru seadus, teatas presidendi kantselei.

President Rüütel kuulutas välja Riigikogus 17. oktoobril vastu võetud Tolliseadustiku, Väärtpaberituru seaduse, Haldusõiguserikkumiste seadustiku muutmise seaduse, Lennundusseaduse muutmise seaduse, Kriminaalkoodeksi ja haldusõiguserikkumiste seadustiku muutmise seaduse, Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsiooni ratifitseerimise seaduse muutmise seaduse, Korruptsiooni kriminaalõigusliku reguleerimise konventsiooni ratifitseerimise seadus ja Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) põhikirja muutmise dokumendi ratifitseerimise seaduse.

President kuulutas välja ka Riigikogus 24. oktoobril vastu võetud Raamatupidamise seaduse muutmise seaduse, Tubakaaktsiisi seaduse muutmise seaduse, Kindlustustegevuse seaduse muutmise seaduse ja Meresõitu ohustava ebaseadusliku tegevuse tõkestamise konventsiooniga ühinemise seaduse.

Hetkel kuum