21. november 2001 kell 22:00

Palgakasv oodatult aeglustunud

Keskmine brutokuupalk kasvas statistikaameti andmetel III kvartalis 12,9 ulatudes 5 300 kroonini. Kuude lõikes kasvasid palgad juulis 5 172 krooni, augustis 5 352 krooni ja septembris 5 376 krooni. Kuupalga kasvukiirus on eelmiste kvartalitega võrreldes veidi aeglustunud, nagu rahandusministeerium ka ootas.

Nominaalpalkade tugeva kasvu üks põhjus on kolmanda kvartalis jätkunud suhteliselt kiire tarbijahindade tõus. Tarbijahindu arvesse võttes tuleb III kvartali keskmise kuupalga reaalkasvuks 6,5, mis on küll madalam kui I poolaastal, kuid suurem kui eelmisel aastal samal ajal.

Palga reaalkasv ületab sarnaselt I poolaastaga tõenäoliselt ka kolmandas kvartalis tootlikkuse reaalkasvu, mis mõnevõrra vähendab ettevõtete konkurentsivõimet. Teisest küljest soodustab aga kiire palgatõus eratarbimise kasvu, mis toetab sisenõudluse püsimist ajal, mil välisnõudlus on tugevalt langenud. Nii käesoleva aasta lõpul kui järgmisel aastal toetab SKP kasvu eeldatavasti just sisenõudlus, maailmamajanduse olukorra paranemist lähiajal oodata ei ole.

Kuigi ka Eesti majanduses toimub jahenemine, ei ole aasta viimases kvartalis märgatavat palkade kasvukiiruse aeglustumist oodata, kuna palgad on allapoole suhteliselt jäigad. Peamiseks põhjuseks on Eesti tööpuuduse jätkuvalt struktuurne olemus. Siiski toimub eeldatavasti mõningane aeglustumine, kuna ettevõtetes on surve tööjõukulude kokkuhoidmisele, et püsida konkurentsivõimelisena.

Tegevusaladest oli madalaim palk hariduses, mis on mõnevõrra erandlik. Kuigi kolmandas kvartalis on alati palgad hariduses madalad seoses suveperioodiga, mil õpinguid ei toimu, on varasematel aastatel palk hariduses olnud siiski kõrgem kui põllumajanduses. Samuti ületavad palgad põllumajanduses III kvartalis palgataset kalanduses.

Põllumajanduse suhteliselt korralik palgakasv on ka loomulik, kuna seoses kvootide suurenemisega Euroopa Liidu turule on antud tegevusalal toodangu müük eelmise aastaga võrreldes tugevalt kasvanud. Kõrgeim palk on endiselt finantsvahenduses.

Hetkel kuum