Kadi Heinsalu • 22 november 2001

Mahepõllumajanduslikuks toetuseks makstakse 7,6 miljonit

Homme maksab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) 294 taotlejale välja ligi 7,6 miljonit krooni mahepõllumajandusliku tootmise toetust. Mahepõllumajanduslikku tootmist toetatakse käesoleval aastal teist korda, teatas Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) pressiesindaja Heli Raamets.

Mahepõllumajandusliku tootmise toetust makstakse kokku 17 239 hektarile,

ühikumääraga 230 krooni hektari kohta. Kolmekordse määra ehk 690 kroonihektari kohta saavad taotlejad teravilja, tehniliste kultuuride,kartuli, söödajuurvilja, lühiajalise rohumaa ning haljasväetistaimedeall oleva maa eest. Üheksakordses määras ehk 2070 krooni hektari kohtamakstakse toetust avamaa köögivilja, ravim- ja maitsetaimede,katmikkultuuride, viljapuu- ja marjaaedade ning puukoolide all oleva maapuhul.

Maakondade lõikes on kõige rohkem toetuse saajaid - 52 - Põlvamaal, kuid

suurim osa toetusest - 950 tuhat krooni - läheb Viljandimaale. Suurimatoetuse, ligi 403 tuhat krooni saab üks Harjumaa ettevõte.

Mahepõllumajandusliku toetuse saamiseks esitati kokku 315 taotlust,

millest rahuldati 294. Peamiseks toetusest ilmajäämise põhjuseks olidriiklikud maksuvõlad ja see, et ettevõtet ei olnud mahepõllumajanduseseaduse alusel tunnustatud.Mahepõllumajandusliku tootmise toetust saavad taotleda needpõllumajandustootjad, kes kasutavad õiguslikul aluselmahepõllumajanduslikuks taime- või loomakasvatuseks kokku vähemalt 0,5hektarit põllumajandusmaad, kes järgivad mahepõllumajandusliku taime- jaloomakasvatusele esitatavaid nõudeid ning kelle ettevõtet onmahepõllumajanduse seaduse alusel tunnustatud. Ettevõtete vastavustmahepõllumajanduse seaduse nõuetele kontrollib TaimetoodanguInspektsioon iga tootja juures kohapeal vähemalt kord aastas.

Hetkel kuum