Sulev Oll • 7. detsember 2001 kell 6:51

Käivitus Phare tööturuteenuste arengu toetusprojekt

Käesoleval nädalal käivitus Tööturuametis Phare projekt 'Toetus tööturuteenuste tasakaaluastatud arengule', mille eesmärk on parandada Tööturuameti ja tööhõiveametite haldussuutlikkust.

Põhiliselt konsulteeritakse kutsenõustamise teenuse ja individuaalsete tööhõive kavade rakendamist, projekti kestus on 18 kuud.

Esmalt analüüsitakse Eestis töötutele pakutavaid riiklike tööturuteenuseid ning tuuakse välja võimalikud lahendused arvestades EL tööhõive arengusuundi.

Teiseks nõustatakse Tööturuameti hangete teostamist töötutele iseteenindussüsteem loomiseks. Ühtlasi ostetakse Phare vahenditega antud projekti käivitamiseks vajalik riist- ja tarkvara kogu tööturuasutuste võrgustikule.

Projekti koordineeriv Phare ekspert Rainer Rees on laialdaste ja pikaaegsete kogemustega Saksamaa Tööturuameti Rostocki Töövahenduse Keskbüroo asedirektor.

Hetkel kuum