Tarmo Riisenberg • 12. detsember 2001 kell 22:00

Jõulukaardi viib kohale täpne aadress

Selleks, et ettevõttele või tuttavale saadetud jõulukaart kindlasti pärale jõuaks, tasub meeles pidada, et postisaadetised peavad kandma selgelt ja arusaadavalt kirjutatud kirja saaja nime ja tema aadressi. Vastavalt headele tavadele kirjutatakse aadress ladina tähtede ja araabia numbritega, juhul kui sihtriigis on kasutusel teised tähed ja numbrid, on aadress soovitav kirjutada ka nende tähtede ja numbritega.

Aadressis ei ole soovitav kasutada lühendeid, tinglikke tähti ja numbreid või märke, mis ei ole üldtuntud ja tekitavad seega raskusi saadetiste väljastamisel adressaadile.

Aadressandmed peaksid postisaadetisele olema kantud järgmised andmed: adressaadi nimi või nimetus, tänav, maja- ja korterinumber, (maakohas küla ja postiettevõte), sihtnumber, linn või maakond, riik. Riigisiseste postisaadetiste puhul riigi nimetust ei ole vaja kirjutada.

Saaja aadress ise märgitakse postisaadetise esiküljele selle pikema küljega samasuunaliselt, saatja aadress märgitakse aga ümbriku tagakülje sulgemisklapile või aadresskülje vasakpoolsesse ülanurka.

Registerpostisaadetisi ilma saatja aadressita vastu ei võeta, välja arvatud konkursikomisjonidele adresseeritud saadetised, millel on märkuse ?Konkurss?.

Selleks, et aadressi oleks võimalik lugeda sorteerimismasinatel on soovitav aadress kirjaümbrikule kirjutada tihedalt, sõnades tähti hõrendamata ning tühjade ridadeta erinevate tekstiridade vahel. 15 mm ulatuses peaks vabaks jääma ka ümbriku alumine serv, sest see on ette nähtud joonkoodi jaoks.

Kui postisaadetise pakendile ei saa kirjutada aadressi või kleepida aadres- slipikut, võib aadresslipiku tugevale alusele kleebituna siduda ka saadetise külge. Pakkimata, ühest terviklikust esemest koosneva postisaadetise puhul võib aadressandmed kanda otse esemele.

Nõudmiseni adresseeritud saadetistel peab olema märgitud adressaadi ees- ja perekonnanimi, märkus ?Nõudmiseni? , sihtkoha postiettevõtte nimetus, sihtnumber, linn või maakond. Riigisiseseid lihtkirju võib adresseerida nõudmiseni isikuttõendava

dokumendi numbrile. Dokumendi numbrile adresseeritud kirjadel peab olema märgitud dokumendi number ja märkus ?Dokument?.

Postisaadetisi võib adresseerida nimekasti. Nimekasti adresseeritud saadetistel peab olema märgitud Nimekast nr?, sihtkoha postiettevõtte nimetus, sihtnumber, linn või maakond. Registerpostisaadetisel peab täiendavalt olema märgitud adressaadi ees- ja perekonnanimi või firma nimetus.

Erandkorras võib postisaadetisi (märkusega ? Nõudmiseni? ) adresseerida ühel aadressil kahele adressaadile, sellisel juhul väljastatakse saadetis ühele neist. Saatja võib adressaadile teadmiseks lisada aadressile märkuse saadetise edasiandmise kohta teisele isikule, sellisel juhul väljastatakse saadetis esimesele isikule.

Postisaadetisel märgitakse ainult üks saatja aadress. Postile antavate rahvusvaheliste partiipostisaadetiste puhul peab selleks aadressiks olema postisaadetise lähteriigi aadress.

Maksejäljendid paigutatakse saadetise parempoolsesse ülanurka. Ametmärkused tehakse ja lipikud kleebitakse saadetise aadresskülje ülaosa keskele või ruumi puudumisel saatja aadressi alla. Ametmärkused rahvusvahelistel postisaadetistel kirjutatakse prantsuse või ühes sihtriigis tuntud rahvusvahelises keeles, vaajdusel võib lisada tõlke lähteriigi keeles. Sõltuvalt postisaadetiste liigist, kategooriast ja saatmisviisist võib postisaadetisele teha ka täiendavaid erimärkusi.

Hetkel kuum