Andres Reimer • 16. detsember 2001 kell 22:00

Transiidifirmad nõuavad Laarilt uusi sadamajuhte

Seni lepitamatud transiidiäri konkurendid ühinesid reedel kütusetransiidifirma ASi Estonian Oil Service (E.O.S.) peakorteris toimunud nõupidamisel sadamajuhtide kukutamiseks. Sadama juhtkond tekitab valede ning korruptsioonimaiguliste otsustega operaatorfirmadele sadade miljonite kroonide suurust kahju, leidsid rahulolematud ärimehed.

Vastuhakku korraldavad kaheksat transiidifirmat ühendav kontsern Transiidikeskuse AS, väetiseterminal AS DBT, stividorkompanii AS Stivis, ning kütusetransiidifirmad AS Pakterminal ja E.O.S. Rahulolematust sadama juhtimisega on avaldanud ka teraseterminal AS Calvex ning AS Oiltanking.

?Tallinna Sadama juhid on transiidi operaatorfirmad tänaseks nurka surunud, mängides meid iga päev üksteise vastu välja,? ütles E.O.S.-i nõukogu esimees Arnout Lugtmeijer eile. ?Nad pidurdavad meie ettevõtete kasvu.?

?Sadamajuhtide poolt meile põhjustatud häda on kaua ja vaikselt susisenud ning ületab praegu meievahelised konkureerivad majandushuvid,? rääkis Pakterminali juhatuse esimees Raivo Vare. ?Operaatoritesse suhtutakse üleolevalt.?

?Tallinna Sadama maine on välisinvestorite silmis praegu kõige madalam, mis peletab nii transiitkauba kui ka raha mujale, näiteks Venemaale Ust-Luuga sadamasse,? lausus DBT juhatuse esimees Vladimir Volohhonski. ?Asjatundlike sadamajuhtide korral võiksime vedada praegusest kaks korda rohkem kaupa.?

Ühe peamise etteheitena süüdistavad mässulised operaatorid sadamajuhte mitmeti tõlgendatavate tingimustega konkursside korraldamises sadama-ala jagamisel. Nad väidavad, et sadam mängis segastel asjaoludel kätte maatüki võimsalt kasvavale kütuse transiidifirmale AS Eurodek. E.O.S. pakkus konkursil sama krundi kasutamise eest kaks korda rohkem raha, kuid Eurodek tunnistati võitjaks tänu suurimate veomahtude garanteerimisele, mis pole õiglane, rääkis Lugtmeijer. ?Sadama konkursid tuleks korraldada riigihanke seaduse, mitte juhtkonna suva järgi,? lisas ta.

E.O.S. tahtis vaidlusalust maalappi saada, kuid ei teinud parimat pakkumist, sest ei soovinud veomahtusid garanteerida, selgitas Tallinna Sadama juhatuse esimees Riho Rasmann.

Teede- ja sideministeerium kaitseb Tallinna Sadama juhte. ?Operaatorite protest tuleb asjaolust, et nad on kaotanud Tallinna Sadama juhtide üle mõjuvõimu,? ütles ministeeriumi kantsler Margus Leivo.

Rahulolematud operaatorid käisid nädal varem ministeeriumis Leivole oma muresid kurtmas, kuid eilseni polnud nende kirjalikud ettepanekud ja kaebused kantslerini jõudnud.

Operaatorfirmad otsustasid pöörduda peaministri poole ning kriisi avalikustada, sest nad ei usu ministeeriumi erapooletusse. Kohe pärast transiidiärimeeste kohtumist Leivoga asus sadama juhtkond avaldama operaatoritele survet seisukohtade muutmiseks, rääkis Volohhonski.

Täna sadama nõukogus juhatuse liikmete töölepingute ennetähtaegset pikendamist taotlev nõukogu esimees Koit Uus ütles, et toetab juhatust täielikult, sest peab nende tegevust õigeks. ?Sadam on infrastruktuuri ettevõte, mis peab omanikule ehk Eesti rahvale kasumit teenima, millega ta tuleb suurepäraselt toime,? selgitas Uus. Samas tunnistas ta, et sadam peab sõjaseisukorra vältimiseks parandama suhtlemist operaatoritega, milleks esitab täna nõukogule ettepanekud.

Operaatorid esinevad ebaõiglaste etteheidetega, sest sadam lähtub nendega suheldes kehtivatest lepingutest, ütles Tallinna Sadama juhatuse esimees Riho Rasmann. ?Kui neile nende endi poolt allakirjutatud lepingud ei meeldi, siis pangu advokaadid nende üle vaidlema, lastes kõrgepalgalistel ametimeestel igapäevast tööd teha,? sõnas ta.

Sadam mängib operaatoreid tõepoolset üksteise vastu välja, kuid teeb seda suurema tulu teenimise nimel, tunnistas Rasmann. Näiteks E.O.S. maksab praegu iga tonni kauba töötlemise pealt sadamale ligi pool dollarit rohkem kui Pakterminal. E.O.S. taotleb tariifi ühtlustamist. Sadam kavatseb Rasmanni sõnul hinnad ühtlustada, milleks plaanib tõsta Pakterminali tariifi.

Operaatorite mässu põhjustab soov takistada võrdsete tingimuste loomist konkurentidele, ütles ASi Eurodek juhatuse esimees Valeri Melnikov. ?Stivis ei taha lasta kedagi enda kõrvale viljakail, samuti püüab E.O.S. hoida 7. kaid üksnes endale,? selgitas Melnikov. ?Kuigi turu olukorrast tulenevalt on Tallinna Sadam seadnud Eurodekile väga rasked tingimused, olen ma printsipiaalselt sadama juhtkonna ründamise vastu.?

Melnikovi sõnul toob operaatorite mäss Eesti transiidiärile kahju, sest peletab siit veomahtusid eemale.

Mitme suure operaatorfirma juhid teatasid reedel, et nad ei osale protesti märgiks laupäeval klubis Dekoltee korraldatud Muuga sadama 15. tegutsemisaastapäeva pidustustel. ?Golf ja jahilkäigud on Tallinna Sadamal alati väga hästi korraldatud, kuid ühiseks meelelahutuseks peab ka koos töötama,? põhjendas oma puudumist Volohhonski.

Tallinna Sadama kinnitusel puudusid ürituselt küll mitmed ettevõtete tippjuhid, kuid iga firma oli oma esindaja saatnud.

Hetkel kuum