Kristi Malmberg • 19. detsember 2001 kell 22:00

Erakorralisteks valimisteks võimalus kevadel

Peaminister Mart Laar astub tagasi 8. jaanuaril. President Arnold Rüütel peab määrama neljateistkümne päeva jooksul ehk hiljemalt 22. jaanuariks peaministrikandidaadi, kellele teeb ülesandeks uue valitsuse moodustamise.

Peaministrikandidaat esitab neljateistkümne päeva jooksul ehk hiljemalt 5. veebruariks valitsuse moodustamise ülesande saamisest, riigikogule ettekande tulevase valitsuse moodustamise aluste kohta, mille järel riigikogu otsustab läbirääkimisteta avalikul hääletusel peaministrikandidaadile volituste andmise valitsuse moodustamiseks.

Riigikogult valitsuse moodustamiseks volitused saanud peaministrikandidaat esitab seitsme päeva jooksul valitsuse koosseisu presidendile, kes nimetab kolme päeva jooksul valitsuse ametisse.

Kui presidendi määratud peaministrikandidaat ei saa riigikogu poolthäälte enamust või ei suuda valitsust moodustada või loobub selle moodustamisest, on presidendil õigus seitsme päeva jooksul esitada teine peaministrikandidaat.

Kui president ei esita seitsme päeva jooksul teist peaministrikandidaati või loobub selle esitamisest või kui teine kandidaat ei saa riigikogult volitusi või ei suuda valitsust moodustada või loobub selle moodustamisest, läheb peaministrikandidaadi ülesseadmise õigus üle riigikogule.

Riigikogu seab üles peaministrikandidaadi, kes esitab valitsuse koosseisu presidendile. Kui neljateistkümne päeva jooksul, arvates peaministrikandidaadi ülesseadmise õiguse üleminekust riigikogule, on valitsuse koosseis esitamata, kuulutab president välja riigikogu erakorralised valimised. Kõige varem saab see juhtuda veebruari lõpus.

Riigikogu erakorralised valimised kuulutab president välja kolme päeva jooksul. Erakorralised valimised peavad toimuma 20?40 päeva jooksul pärast väljakuulutamist ehk hiljemalt 7. aprillil.

Hetkel kuum