19. detsember 2001 kell 22:00

Lätlasi ei tasu alahinnata

Vastukaja artiklile ?Eesti ettevõtjad jätavad Läti riigi sissetulekutest ilma? (ÄP, 27.09.)

Artiklis on kirjeldatud kaht viisi (siirdehinna ja intressi skeemi), kuidas Lätis tegutsevatele Eesti ärimeestele kuuluvad ettevõtted siirdavad kasumi Lätist Eestisse. Mõlema skeemi puhul kantakse kasum Läti firmast välja nii, et see jääb suures osas Eesti ettevõttesse ja Läti firma maksustatav tulu on viidud miinimumini.

Enimlevinud viisiks kasumi Läti firmast väljaviimiseks on artikli põhjal see siirdehinna skeem, kus Eesti firma müüb Läti tütarettevõttele kaupa turuhinnast kõrgema hinnaga. Tehingu pealt teenib Läti firma vaid nii palju tulu, et see katab tema ettevõtluskulud ja firma kasumit praktiliselt ei teeni.

Kuigi esmapilgul võib tunduda, et skeemi kasutamisel ei teki mingeid takistusi, tuleb siiski arvestada mõningate Läti tulumaksuseaduste sätetega.

Eesti ettevõttele kuuluv Läti tütarfirma või iseseisev äriühing, mil on Eesti firmaga samad omanikud, on omavahel seotud isikud. Lätis kehtiva tulumaksuseaduse (vt §12) kohaselt võib seotud isikute vahel toimunud tehingust saadud tulu, mis tekib siis, kui müüja müüb kaupa turuhinnast kõrgema hinnaga, lugeda ostja saamata jäänud tuluks, mida ta oleks võinud saada, ostes kaupa turuhinnaga. Läti firma tuluks loetakse sel juhul müügihinna ja turuhinna vahe, mis kuulub Lätis maksustamisele 25% tulumaksumääraga. Seetõttu on siirdehinna meetodi kasutamine Lätis tegelikult palju keerulisem kui artiklis kirjeldati ? seadusandluses on selle meetodi vastu rida piiranguid.

Skeem, kus Eesti emaettevõte müüb oma Läti tütrele kaupa turuhinnast oluliselt kõrgema hinnaga, on maksude planeerimise seisukohast agressiivne ja seotud olulise maksuriskiga.

Teise kasumi väljaviimise viisina on kirjeldatud laenuintresside skeemi, kus Eesti firma annab Läti äriühingule laenu ning Läti firma teenitud potentsiaalne kasum kulub laenuintresside makseteks Eesti firmale. Kuna Lätis pole kehtestatud omakapitali ja võõrkapitali suhte osas piiranguid, saavad Läti firma omanikud tõepoolest vabalt finantseerida Läti firma tegevust laenudega ja võtta osa kasumist dividendide asemel välja laenuintressidena.

See viis muutub ebasoodsamaks, kuna Läti survel muudetud topeltmaksustamise vältimise leping sätestab alates 01.01.2002 intressidelt kinnipeetava tulumaksu määrana praeguse nulli asemel 10%.

Kui Läti firma kasum otsustatakse välja maksta firma Eestis tegutsevatele omanikele dividendidena, siis Läti firma, olles eelnevalt maksnud ära firma teenitud tulult tulumaksu 25%, ei pea dividendidelt täiendavalt tulumaksu kinni pidama.

Enne äri püstipanemist Lätis tuleks hoolikalt läbi mõelda, millistel alustel hakkab firma tegutsema, ja planeerida, kuidas on firma omanike jaoks mõistlik panna firma toimima nii, et kasumit jaotades ei läheks Läti ettevõte seadusandlusega pahuksisse.

Eesti ettevõtja, kes plaanib alustada äri Lätis, võiks oma äristruktuuri professionaalsete nõustajatega läbi arutada, et vältida olukorda, mis tekib, kui otsustatakse kiiruga rajada äri ja alles hiljem mõeldakse, kuidas teenitud tulu maksustamise seisukohast võimalikult efektiivselt välja maksta.

Autor: Anneli Martinson

Hetkel kuum